Västra Vingåkers kyrka

Den ursprungliga kyrkan dateras till slutet av 1200-talet. En obekräftad uppgift säger 1290. År 1783 byggdes kyrkan om till nuvarande utseende. Tornet tillkom under mitten av 1400-talet. Den nuvarande spirann byggdes 1886, den föregående förstördes vid åsknedslag året innan.


Västra Vingåkers kyrka - 4 juli 2018
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Östra koret med altaret
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Norra koret med ett litet altare
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Västra koret med orgelläktare och orgel
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Södra koret med ingången, och för den delen även utgången.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Altaruppsatsen är tillverkad på 1680-talet vid Hans Jerlings verkstad i Stockholm. Målningarna gjordes av Caspar Kenkel.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Dopfunt från 1200-talet
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Greve J.J. Hastfers gravmonument från 1690-talets slut
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Predikstolen tillverkades 1832 av Ernst Philip Thoman.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Enda kvarvarande skulpturen från medeltiden är denna 1400-tals Sörjande Maria.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Kororgel och en nyare dopfunt
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Orgelfasaden fick sitt utseende vid renovering 1887, säkerligen behövd efter tornets brand 1885.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan