Urax och röret

Urax och Skallö skall bogsera ett vattenledningsrör från Södertälje Uthamn till Albysjön. Slangen är 250 meter lång, har en diameter på 1400 mm och godstjockleken är 87 mm. Totalvikten är 100 ton. Värt att notera är att maxlängden för fartyg i slussen är 140 meter.

Förberedelser pågår 4/11 2006
Foto: Conny Åslund

Södertälje Uthamn
Foto: Conny Åslund

Röret lyfts upp på pråmen. Skallö ligger på utsidan.
Foto: Conny Åslund

Foto: Conny Åslund

Diametern på röret är 1,4 m. Idag är allt klart för bogseringen. 15/11 2006.
Foto: Conny Åslund

Urax går först genom slussen
Foto: Conny Åslund

Foto: Conny Åslund

Pråmen ligger vid norra slussporten..
Foto: Conny Åslund

.. Urax drar röret, som matas över pråm och..
Foto: Conny Åslund

..slussport
Foto: Conny Åslund

Foto: Conny Åslund

Foto: Conny Åslund

I bakgrunden väntar nästa fartyg som skall slussa.
Foto: Conny Åslund

Urax går främst med släpet..
Foto: Conny Åslund

..och Skallö går bakom och skjuter på.
Foto: Conny Åslund


Tillbaka till Urax
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan