Urax i slutet av april -06.


Wilson Rye assisteras in till kajen vid Södertälje Uthamn 26/4 2006
Urax
Foto: Conny Åslund.

Urax
Foto: Conny Åslund.

Bogsering av flytbryggor till Kagghamra i en fart av 2 knop. 27/4 2006
Urax
Foto: Conny Åslund.

Nu är det dags att hjälpa Wilson Rye, som ej är försedd med bogpropeller, ut från kaj. 28/4 2006
Urax
Foto: Conny Åslund.


Tillbaka till Urax
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan