Uppsa kulle - 23 maj 2009

Liknande högar har daterats till 500-1000-talet e.Kr.


Informationstavla på platsen
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Utsikt från toppen
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

En fördjupning i mitten av gravkullen
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Farväl till det vackra sörmländska landskapet för den här gången
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan