Uppdateringar gjorda 4 april 2011 och senare.


SJ Y1 1318 i Linköping - 1987
Y1
Foto: Knut Ragnar Holme

Tidigare uppdateringar

2011-04-04
Från Felix kommer en bild på X31K 4335
2011-04-09
Från Felix kommer Rc4P 1322
2011-04-10
Jag har fotat 141.002
2011-04-17
Från Felix kommer en bild på 241.007 och på 441.002
2011-04-22
Från Knut Ragnar kommer motorbilder från en NSB Di 6
Från Felix ett kort på Rc6 1377
2011-04-26
Från Felix kommer ett kort på Rc4 1290 och Rc2 007
2011-05-07
Från Felix kommer en bild på Y1 1314, en till på Rd2 1069 samt en till vardera av Rm 1259, 1260 och 1262
Från Knut Ragnar kommer en motorbild på T41 200
2011-05-14
Från Felix kommer en bild på Rc2 1120, en på X2000 samt en på TMX 1042
2011-05-18
Från Felix kommer två bilder på nya X55
2011-05-23
Triss i Älmhult från Felix, med bl a 185.337
2011-05-29
Från Felix kommer två bilder på V5 160
2011-06-06
Från Felix kommer en bild på en X31 samt en bild på T44 362
2011-06-11
Från Felix kommer en X32
2011-06-15
Från Felix kommer en bild på Rc6 1325
2011-06-19
Från Knut Ragnar kommer några Tc-bilder
2011-06-24
Från Knut Ragnar kommer Tc 307
Från Felix kommer TMY 9505
2011-07-02
Från Felix kommer en bild på X61-024 samt G 1205
Felix har även fotat Rc2 1082 och en mätvagn
2011-07-10
Från Felix kommer en bild på 241.006 samt en bild på 141.002
2011-07-11
Från Felix kommer även en bild vardera på 241.004 och 009
2011-07-13
Jag var på Scaniamuseet och hittade detta
2011-07-15
Vid Årstaberg såg jag TMY 1111, Da 941, Krauss Maffei
2011-07-15
Bengt har fotat Virå (för länge sedan)
Felix har fotat Y31 1403 och Y32 1407
2011-07-25
Från Felix kommer en bild på 185.686 samt en på Rc2 1044
Felix bjuder oss även en triss i Rd2 samt en Östgötapendel - X61 301
2011-07-26
Från Felix kommer en bild på Rc4 1318 samt en vardera på Ma 406, 825 och 965
2011-08-03
Från Felix kommer en bild på Rc4 1290, Td 396 samt en på 185.671
2011-08-04
En interiörbild från Felix på Rc4 1290
2011-08-12
En gammal ångdressin har skådats på Munktellmuseet i Eskilstuna
Felix har fotat ett Tauruslok
2011-08-17
Felix har fotat Rm 1257 och Re 1424
2011-08-24
Knut Ragnar har fotat TMZ 109
2011-08-26
Från Felix kommer en bild på Rc1 1022
Från Knut Ragnar kommer Mz 1411 samt 2 Z67
2011-08-29
Från Knut Ragnar kommer Mz IV 1454, El 18 2253 samt Bv DAL 626
2011-08-31
Från Felix kommer TMX 1012
2011-09-05
Spårvagn i Stockholm med ny reklam
Från Felix kommer en bild på 161.106 och en på Rc6 1324
2011-09-15
Från Felix kommer 185.331, Rc1 1026, Rd2 1028 samt Infranords 0119
2011-09-27
Från Knut Ragnar kommer en bild på 242.503, 185.707, Rd2 1033, Banverkets ELL 0001 och 0002, El16 2217, Td 414 samt 142
2011-10-01
Från Bengt-Olof kommer BM 73
Från Felix kommer Rd2 1099, Rc2 1079 samt Rc3 1068
2011-10-03
Från Knut Ragnar kommer 185.697, Du 444, Du 540, Da 936, Da 941 och så två ånglok - BJ B3 130 och DJ H3 10
2011-10-09
Från Felix kommer en bild på 241.007 och en på Rc2 1085
Från Knut Ragnar kommer tre bilder på BM 73 väldigt snyggt norskt snabbtåg. Samt den nya BM 74 (men kanske inte lika snygg)
2011-10-16
Från Knut Ragnar kommer en bild på två BM 89
Christer har hittat M25 518
2011-10-18
Från Knut Ragnar kommer inrednings bilder på BM 74 som ser ljus och fin ut inuti.
Från Felix kommer en bild på Rc2 1077 och en på T44 350
2011-10-23
Från Felix kommer panoramavagnen P1 201
2011-10-25
Från Felix kommer en bild på 242.503, två på T44 323
2011-10-27
Från Knut Ragnar kommer två bilder på Hg 787
2011-10-29
Från Knut Ragnar kommer två bilder på X9
2011-10-30
Felix har fotat Rd2 1095
Från Knut Ragnar kommer BM 69
2011-10-31
Från Knut Ragnar kommer en bild till på DJ H3 10, en på El 11, en på El 14, en hjulaxel till Rc, BM 70 och BM 72
2011-11-02
Mer bilder från Knut Ragnar - X55 och El17 samt även BM 86 och BM 87
2011-11-03
Från Knut-Ragnar kommer en bild på BM 69.052, två på BM 70, en på BM 92, en på Di 4 samt en på Di 6.669
2011-11-06
Från Felix kommer en bild på 185.689
Från Knut-Ragnar kommer en bild på El17 2232
Färska bilder på SÅS S1 1921
2011-11-07
Från Felix kommer en bild på T44 337
Från Knut-Ragnar en bild på Flytoget
2011-11-08
Från Knut-Ragnar kommer en bild på BM 86.57, Porter, El8 samt hyttbild från en BM 69 D
Några dagsfärska spårvagnsbilder från Stockholm
2011-11-12
Från Felix kommer den snygga T43 250
Knut Ragnar fortsätter att komplettera med fina bilder på norska lok - De 6439, NSB 30 271 samt NSB Di 5 872
2011-11-13
Från Knut Ragnar kommer en bild på TMZ 1410, en till på X55 3744 samt en bild till på BM 71 och T68 901 samt BM 65 och BM 67
Från Felix kommer en hyttbild på 185.330
2011-11-16
Från Knut Ragnar kommer BM 68 samt en bild på BM 67.12
2011-11-17
Från Knut Ragnar kommer två ånglok - NSB 24 och NSB 63, elloken El 1 2001 (översta bilden), El 5, El 8 (från -94) samt två diesellok DE 6451 och D 25 B
2011-11-19
Från Felix kommer en bild på T44 330 samt personvagnar från SJ och Veolia
2011-11-20
Från Knut Ragnar kommer DE 6423, El 1 2001 (1994), tre bilder på BM 68 A och B, en bild på BM 67 (1994), två bilder på manövervagn till BM 65, en bild på ett spårbyteståg samt en bild på H3 56
2011-11-21
Från Knut Ragnar kommer idag två bilder på Di 5, en på 220 C, en på Skd 224 samt två på X2
2011-11-25
Från Knut Ragnar kommer NSB 7, X10 3141 samt DB ET 25
2011-11-26
Från Felix kommer Rd2 1032 samt T68 901
Nu har de nya spårvagnarna i SL:s färger kommit
2011-11-27
Från Knut Ragnar kommer idag NSB 21
2011-11-29
Från Knut Ragnar kommer en bild på TMX 1021 (1997) och en på två T44 (267 och 270)
2011-11-30
Från Felix kommer T44 343, 346 och 349 samt en bild på Rc2 1073
Knut Ragnar bidrar idag med SBB 460 och Rc4 1150 samt HP 13, HP 14, DSB IC 3, DSB MR och Lynette
2011-12-01
Från Knut Ragnar kommer fyra bilder på El 11 samt en bild på Di 4 655
2011-12-02
Från Felix kommer en bild på T44 345 och T44 348 samt en bild på Rc4 1290
2011-12-04
Jag åkte tåg i går, dragen av SÅS S1 1921
2011-12-05
Från Knut Ragnar kommer f.d. 220 167, Di 6 04, Hg2 226, NSB 26 samt en Ballastreningsmaskin
2011-12-13
Från Felix kommer Rc2 1096 och T44 272 och 316
2011-12-15
Från Knut Ragnar kommer SPR 3243B samt tre bilder på Di 6
2011-12-18
Från Felix kommer en bild på DLL Tb 3104, en på Rc2 1070 samt en på Rd2 1076
2011-12-22
Från Knut Ragnar kommer 6 Di 8 på samma bild
2011-12-26
Från Kevin kommer SP&S 700 samt en motordressin. På samma sida finns fem nya bilder från Knut Ragnar
Från Knut Ragnar kommer även en bild på TMY 1150
Från Per kommer kkStB U 37
2011-12-28
Från Knut Ragnar kommer Matisa ballastplog, en Robel, NSB 220 A samt UHB
Från Felix kommer V5 165
Från Per kommer SZ 711 och SZ 312
2012-01-02
Från Felix kommer T44 351 och V5 185
2012-01-03
Från Knut Ragnar kommer Matisa R 24 samt en SSP 110 SW till (SPITZKEs)
2012-01-06
Från Felix kommer Rc2 1089
Från Knut Ragnar kommer SPOT, Skd 213 samt Lm 3
2012-01-07
Från Knut Ragnar kommer en kran och Ska 223
samt en grön Skd 220
2012-01-11
Från Knut Ragnar kommer en Stoppmaskin hos Strukton Rail
2012-01-13
Från Felix kommer Rc6 1347 samt två vagnar, en B7A samt en BFS9
2012-01-17
Från Knut Ragnar kommer en bild till på NSB-kranen samt en stoppmaskin (1993), Z49 100 2012-01-19
Från Knut Ragnar kommer Z3 80
2012-01-22
Från Knut Ragnar kommer en bild på Lm 3 och Lm 5
2012-01-24
Från Felix kommer Ce 119.004 samt en bild till på T44 275
2012-01-28
Från Knut Ragnar kommer en bild på NSB Skd 214. Komplettering i text om Z43 234 från Christer på samma sida
Uppdatering i text även på Z49 117 från Christer
2012-01-29
Håkan fortsätter att berätta om en jordbruksmaskins förvandling till ett smalspårigt järnvägsfordon - ÅFJ TMV 011
2012-01-30
Diesellok från Gry - T44 376, T44 222+239, G12 7707, T41 200, Di3 616 samt TMY 106
2012-02-01
Håkan fortsätter berättelsen om TMV011 och invigningen av Ångrike Fryksdalens hamnbana
2012-02-02
Från Felix kommer Railpool 185.706
2012-02-04
Från Knut Ragnar kommer två bilder med BM 70 och BM 92
Från Gry kommer en bild på Di 3 602 och 616, MX 1001 samt en dressin och en snöplog
2012-02-07
Från Knut Ragnar kommer två bilder på Di 8 707 med fem andra Di 8 bakom.
2012-02-11
Interiörbild från, samt bild på Rd2 1095 från Felix som även fotat Rc3 1041
2012-02-12
Från Håkan kommer en serie på TMZ 109
Från Knut Ragnar kommer en bild på Lm 2 03
Från Felix kommer GC Rc4 1271 och Rc2 1068
2012-02-19
Från Felix kommer en bild på X11 3188 och en på Rc2 1100
2012-02-25
Från Knut Ragnar kommer en bild på Lm 2 17, två av Banverkets fordon samt CargoNet 185.709
2012-02-29
Från Felix kommer en bild vardera av T44 322 och Rc4 1150
2012-03-02
Från Knut Ragnar kommer Y1 1318, en bild på Di8 717 samt en bild på NSB 26 411
2012-03-10
Felix har fotat Ma 827, T44 361, 365, 378, 384 och 415
2012-03-12
Från Knut Ragnar kommer en bild vardera på Rc2 1077, BM72 009 samt El18 2243
2012-03-18
Från Felix kommer en bild på Rc4 1178, T44 330+323 samt V5 189
Från Knut Ragnar kommer Skd 224.217, El14 2170 samt BR 185.671
2012-03-31
Från Felix kommer en bild på BR 185.705 och Rd2 1091
Här finns den nya uppdateringssidan.


Startsidan för järnvägsrelaterade bilder