Uppdateringar gjorda efter 1 augusti 2019.


Alla äldre uppdateringar

2019-08-05
Vid besök på Munktellmuseet hittades en Bolinders 1053 BR marinmotor
Jari har skickat en bild på bjässen Kockums-Man KZ 84/160
Från Kristian kommer bilder på Flink och Helsingör
Jarle har fotat Jötunn
2019-08-06
Greta har fotat Moskus på Högmarsö
Lars-Jonny har fotat Vilja
2019-08-12
Från Håkan kommer en bild på Yngve och Tynderö
2019-08-13
Från Håkan kommer Captain J.M. Donaldson, numera pråm i Stocka.
2019-08-23
Från Lennart kommer en bild på Dynan (från 2008), Gösta (från 1986/87), Knut samt Stormsea.


Åter till förstasidan