Uppdateringar gjorda efter 1 april 2019.


Alla äldre uppdateringar

2019-04-03
Från Martin kommer bilder från utlämningen av flyktingbåtar från baltländerna i slutet av andra världskriget.
2019-04-08
Från Jarle kommer Baus
Från Anders kommer Varnan, Storfinn och en liten amerikan
2019-04-09
Från Johan kommer hans nyförvärv - Selma af Djurgården (ca en tredjedel ner på sidan)
2019-04-16
Från Kristian färska bilder på Svitzer Valand
2019-04-25
Från Johan kommer två färska bilder på Urax
2019-04-26
Från Jarle kommer Angelina C
Håkan har identifierat en okänd som Orion
Johan jobbar på med Selma af Djurgården
2019-05-02
Från Jarle kommer idag SD Stingray och Wyeforce samt Svitzer Bargate
Fler Jarlebilder i form av Lomax, Phenix samt Apex
2019-05-03
Från Jarle kommer idag Zeus of Finland och Atlas
2019-05-06
Från Bengt kommer text om Orion
Från Jarle en bild på Fairplay I
Från Jarle kommer även Multratug 31 och Multratug 33
2019-05-07
Från Jarle kommer Buffalo och SD Stingray
Tillika Sil-Jeske-B samt Union Kodiak
2019-05-08
Från Anders en bild på Thor och fyra på Webjörn
Från Jarle kommer Union Eagle och Multratug 28
Via Bengt ett foto på Orion
2019-05-09
Ur Haralds samlingar kommer Trysilknut samt fyra bilder av Thor III
Vidare tre bilder av Storegut II, två av Speed, Thor II, tre bilder på Ruggen IV samt Ruggen III
2019-05-10
Jag öser vidare ur Haralds samlingar - Pasop och Opsund
Kompletteringar från Bengt på dessa två båtar.
Vidare från Harald kommer Ernst (jag tror att det är rätt båt till texten)
Bækkelaget, Frisk och Grus är också ur Haralds samlingar
2019-05-13
Från Harald kommer Ramfjord, en bild på Mørkfos, en bild på Lofjord
2019-05-15
Dagens Haraldbilder - Shell 35, Havsøy samt fyra bilder på Bjønn
2019-05-16
Idag bilder på Lelång ur Haralds samlingar
Text om Bækkelaget samt Emanuel, också ur Haralds saml.
2019-05-17
Idag tänker vi på Norge, igen. Från Harald kommer Mjølner
2019-05-24
Jag har fotat MTS Viscount och Montfred
2019-06-01
Från Anders kommer Alänsia
Från Bengt kommer text om MTS Viscount
Från Örjan kommer bilder på Karl-Erik
2019-06-12
Från Kristoffer kommer ett äldre foto på Ärlan
2019-06-25
Från Bengt kommer Allsvinn samt bild på Rane


Åter till förstasidan