Uppdateringar gjorda efter 1 januari 2019.


Alla äldre uppdateringar

2019-01-01
Från Folke kommer bilder på Vega
Via Lennart kommer ett kort på Sigrid (första bilden) samt ett på Victoria (första bilden)
2019-01-03
Från Lennart kommer Enigheten
Från Christer en bild på Hebe, från 2 aug förra året.
2019-01-04
Från Carl kommer en bild på Wärnschiöld
Från Lars kommer bilder på Ola
Från Lennart kommer en bild på Oscar
2019-01-06
Från Christer kommer bilder på Hirn (TBs Bull) - kanske de sista.
Från Torben kommer text om Ursus
2019-01-07
Från Daniel kommer bilder på Fram/Axel Enström
2019-01-11
Från Torstein kommer en bild på Daafjord
2019-01-15
Från Håkan kommer en bild på Ströms Bruk på Stocka varv med vit propeller
Från Folke kommer en bild på Poitsila
2019-01-17
Från Klas-Åke kommer en fin bild på Salsåker (vintern -56)
Från Daniel kommer nya bilder på Axel Enström
2019-01-18
Från Anders kommer en bild på Sjösala, en på Trio, en på Hervor och två på Pontus


Åter till förstasidan