Union Diamond

IMO 9220548
Byggd 2001 på Astilleros Armon SA, Spanien
33,71 x 11,51 x 5,60 m - 497/149 ton
2 x ABC type 8 MDZC 4-taktsdiesel, 3 700 kW. B.P. 65 ton.

Belgiska ägare - URS N.V. Antwerpen.

Namnet ännu ej påmålat
Foto: Daniel Andersson

UNION DIAMOND i Halden - 6 juni 2011
Foto: Bengt Sandinge

UNION DIAMOND i Halden - 11 oktober 2011
Foto: Knut Ragnar Holme


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan