Uddeholms kapell

Timret härstammar från Norra Rådas första sockenkyrka byggd 1634. När den kyrkan ersattes med en ny såldes timret 1778 till patron Bengt Gustav Geijer och skeppades över Rådasjöns is, till Uddeholms gård. Av timret byggdes ett sädesmagasin. Under 1950-talet väcktes ideén att återskapa ett 1600-tals kapell av byggnaden. Så skedde 1959-1960, tack vare insatser från privatpersoner, sponsorer och Uddeholmsbolaget.


Uddeholms kapell - 1 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan