Ubåtsvapnet firar 100 år i Sverige.

Detta firades med besök av ubåtar från Ryssland, Norge, Danmark, Tyskland och Spanien, 18-22/8 2004.


Flottans musikkår underhåller med glada marscher.
Musik
Foto: Lars Johnson

Flaggning på marinens eget manér.
Flaggan
Foto: Lars Johnson


Ubåten Södermanland
Byggd 1987, modifierad 2003. Längd 60,5 m. 1 400 ton.
Södermanland
Foto: Lars Johnson

Ubåten Södermanland
Södermanland
Foto: Lars Johnson

Ubåten Södermanland
Södermanland
Foto: Lars Johnson

Ubåten Södermanland
Södermanland
Foto: Lars Johnson

Ubåten Södermanland
Södermanland
Foto: Lars Johnson

Ubåten Södermanland
Södermanland
Foto: Lars Johnson

Ubåten Södermanland
Södermanland
Foto: Lars Johnson

Ubåten Södermanland
Södermanland
Foto: Lars Johnson


Ubåten Uppland
Uppland
Foto: Lars Johnson

Ubåten Uppland och Ubåten Halland
Bägge båtarna är byggda 1999. Längd 60,4 m. 1 380 ton.
Uppland och Halland
Foto: Lars Johnson


Ubåten Södermanland och Ubåten Västergötland
Västergötland byggdes 1986. Längd 48,5 m. 1 070 ton.
Ubåten Södermanland och Ubåten Västergötland
Foto: Lars Johnson

Ubåtarna Västergötland och Södermanland
Västergötland och Södermanland
Foto: Lars Johnson


Ubåtsbärgningsfartyget Belos (III).
Byggd 1985 i Holland. Längd 104,9 m. 5 600 tons deplacement.
Belos
Foto: Lars Johnson


Rysk ubåt av Kilo-klassen
24 ubåtar av Kiloklassen byggdes 1980-94. Längd 74,3 m. 3 076 ton.
Kilo
Foto: Lars Johnson

Kilo
Foto: Lars Johnson


Ytterst ligger Springeren från Danmark. 3 ubåtar av Tumlerenklassen byggdes 1964-66. Längd 47 m. 524 ton.
Innerst ligger Utsira från Norge. 6 ubåtar av Ulaklassen byggdes 1988-91. Längd 59,5 m. 1 040 ton.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


U24 (S 173) från Tyskland
12 ubåtar av 206 A-klassen byggdes 1973-75. Längd 48,6 m. 520 ton.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Galerna från Spanien.
4 ubåtar av Galerna-klassen byggdes 1981-84. Längd 67,6 m. 1 740 ton.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Startsidan Militär