Tystberga kyrka

Delar av 1100-talskyrkan finns kvar i den västra delen av kyrkan.Under 1300-talet utvidgades kyrkan åt öster. Tegelvalv slogs inne i kyrkan mot slutet av 1400-talet. Ett numera rivet vapenhus samt ett torn, uppfördes också under detta århundrade. Under 1600-talet hände något med tornet, som innebar att en ny tornspira byggdes. Kung Karl IX:s änka, drottning Kristina av Holstein skänkte 8 tunnor spannmål, så att man fick råd att låta en målare dekorera kyrkan. 1775 vitkalkades dessa målningar för att åter tas fram 1938. Alldeles i början av 1800-talet byggdes ännu en ny tornhuv, den vi ser idag.
Fakta ur Ivar Schnells Tystberga kyrka


Tystberga kyrka på åttonde söndagen efter trefaldighet - 17 juli 2016
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Vapenhuset i botten av tornet
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Altaret uppfördes 1972 på en medeltida altargrund
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Glasmålningen bakom altaret tillkom 1911
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Stjärnvalven dekorerades 1618 av målaren Peder.
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Predikstolen inköptes från Stockholm 1709 för 350 daler kopparmynt. Troligen utförd av Daniel Kortz.
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Dopfunt från 1100-talet. Troligtvis från trakten av Eskilstuna.
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Bänkinredningen är från 1938.
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Orgelläktaren är från 1881.
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Detta var tidigare ett tag altartavla.
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

I kyrkogårdsmuren finns denna bit av en runsten från 1000-talet. GUDLEV LÄT RESA (DENNA STEN) EFTER SIN SON. HJÄLPE KRISTUS (HANS SJÄL)!
Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016

Foto Lars Johnson - 17 juli 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan