Tveta kyrka

Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1200-talet. Tornet tillkom under 1400-talets första hälft. Tornhuven, byggd 1742 av Lars Ersson. Kyrkan ligger vid sjön Måsnarens sydända.


Tveta kyrka - maj 1936
Foto Sigurd Ericsson - maj 1936

Tveta kyrka
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Kyrkan ligger vid sydändan av sjön Måsnaren
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Kanske inte lika vackert med höghusen i Hovsjö i fjärran
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Tveta kyrka 1 februari 2015
Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Altartavlan i glas, tillverkades 1907 av Herman Vogel efter en förlaga av Alberth Eldh. Vid restaurering 1949 togs den bort, för att åter sättas up vid 1994 års renovering.
Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Altartavla formgiven av Erik Sand återfinns på kyrkans norrvägg. Mellan mitten av 1950-talet till 1994 ersatte den, den tidigare och nuvarande altartavlan.
Altaret från 2002 är tillverkat av Lennart Lindqvist, Enörna.
Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Triumfkrucifixet är en rekonstruerad kopia. Det medeltida originalet, svårt skadat, finns på Statens Historiska Muséum.
Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Skulpturen "Stående Madonna" är från 1300-talet
Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Skulpturen "Sittande Madonna" är från 1400-talet
Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Orgelfasaden är från 1875 men orgeln byggdes 1953 av firman Olof Hammarberg i Göteborg. Den har 14 stämmor.
Foto Lars Johnson - 1/2 2015

Vid kyrkans uppförande på 1200-talet murades denna runsten (SÖ 343) in i taket ovanför ingången.
Texter lyder;INGALD OCH TORSTEN RESTE DENNA STEN EFTER ARNFAST SIN FADER
Foto Lars Johnson - 1/2 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan