Tunaberg kyrka

Byggdes troligen 1618-1620. Redan 1538 omnämndes ett kapell på platsen.


Kyrkan är byggd i liggande timmer.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Tillbyggnaden åt norr skedde 1776.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Klockstapeln
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Vapenhuset som byggdes 1682. Målningarna är utförda av Per Målare från Nyköping år 1700.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Predikstolen är från 1600-talets förra hälft.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Altartavlan från början av 1700-talet
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Mariaskulptur ca 1500
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Sankta Birgitta ca 1450
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Dopfunt i Kolmårdsmarmor från 1945
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Tillbygget mot norr
Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017

Foto Lars Johnson - 30 juli 2017


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan