Tuna kyrka

Uppfördes på 1200-talet. Vapenhuset på 1400-talet. Tornet 1877.


Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Altaret i tegel är från medeltiden. Altartavlan är från 1600-talets slut.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Dopfunten i kalksten är från 1949.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Kalkmålningarna i koret är från 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Predikstolen var ny 1849 då en gång till den höggs upp från sakristian. Föregående predikstol hade varit placerad på sydsidan.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Sluten bänkinredning från 1943.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Läktaren byggdes 1765, vars ursprungliga utsmyckning togs bort 1901. Första orgeln fick kyrkan 1831. Nuvarande orgel är från 1949, men fasaden är från 1900.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Mariabild från slutet av 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Kalkmålning från början av 1300-talet.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Minnestavla över kyrkoherden Olaus Bononis Palmbergh (f. 1599) målad 1672. Förutom kyrkoherden själv, är hans tre hustrur och tjugo barn avbildade.
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

En ung Karl XI
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Kororgeln
Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016

Foto Lars Johnson - 12 juni 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan