Trosa stads kyrka

Byggd under åren 1694-1710. Invigdes 1711. Redan före 1610 fanns här en kyrka, troligen ett fiskarekapell. Runt 1614 byggdes en timmerkyrka som ganska snabbt ansågs vara i bristfälligt skick.


Trosa stadskyrka
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Altaruppsatsen skänktes 1711 av Nils Bielke till Gäddeholm och hans maka Eva Horn
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Orgelläktaren från 1764 målades 1832 av Johan Tecktonius. Orgeln tillverkades 1969 av Åkerman & Lund
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Predikstolen skänktes 1711 av Nils Bielke till Gäddeholm och hans maka Eva Horn. Predikstolen målades 1832 av Johan Tecktonius.
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Votivskepp från 1700-talet
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Bänkinreding från 1945 som efterbildar 1700-talets
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Ett altarskåp av svenskt ursprung från 1400-talets senare hälft. Fanns tidigare i den gamla träkyrkan, eventuellt det tidigare fiskarkapellet
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Återbesök i Trosa stadskyrka - 17 juli 2016
Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

En allegorisk tavla från 1700-talet, som föreställer vägen till Saligheten och vägen till Helvetet, försedd med bibelcitat.
Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Detalj av ovanstående tavla.
Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Nummertavlorna är från 1800-talet. Sörmlandsgripen är en kopia ur Suecia antiqua
Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Ägarna till dåvarande Gäddeholm (nuv. Tureholm), Nils Bielke och hans maka Eva Horn, hade sina vapensköldar överst på ramen till altartavlan, men dessa bröts bort av uppretade trosabor 1832 då man inte fick ekonomisk hjälp till restaureringen av kyrkan, av den dåvarande ägaren till Tureholm. Dessa hänger numera på väggen i orgelläktaren.
Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016

Foto Lars Johnson - 17/7 2016


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan