Trosa lands kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Sakristian tillkom på 1300-talet. 1400-talet tornet. 1773 drabbades kyrkan av brand och byggdes om. Tornet gjordes högre och försågs med spira.


Trosa lands kyrka
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Altartavlan är holländsk från 1500-talet - "Golgata"
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Gotländsk dopfunt samtida med den äldsta stenkyrkan gjord av mäster Sigraf
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Väggmålningarna från 1600-talet skadades i branden 1773 och målades över. Vid renovering 1930 togs de fram igen.
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Predikstolen från 1706 är tillverkad i Stockholm av Daniel Kortz
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Sankta Anna - en nordtysk skulptur daterad till 1400-talet
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Triumfkrucifix från mitten av 1200-talet
Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014

Foto Lars Johnson - 10/8 2014


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan