Tre Kronor af Stockholm


Stockholmsbriggen


Skeppsholmen i augusti 2005
Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson


Skeppsholmen 22 augusti 2005
Stockholm
Foto: Lars Johnson


Skeppsholmen 23 augusti 2005
Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stapelbäddens glidsko skall bestrykas med brunsåpa och fårtalg inför stapelavlöpningen.
Stockholm
Foto: Lars Johnson


Skeppsholmen 27 augusti 2005
Briggen döptes av kronprinsessan Victoria till:
Tre Kronor af Stockholm


Många åskådare såg sjösättningen
Stockholm
Foto: Lars Johnson

Sjösättningen
Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson


Två rår ligger färdiga i väntan på att monteras, 12/10 2006
De är av furu, mäter drygt 14 meter och väger ca 300 kg vardera.
Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Sammanlgt fyra rår monterades den 16/10 2006
Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Nu är alla rår på plats 7/6 2007
Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

26/7 2007 vid Kastellholmens sydända
Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Stockholm
Foto: Lars Johnson

Briggen TRE KRONOR 29/7 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Besök ombord på Tre Kronor 12/8 2007
Foto: Lars Johnson

Riggen sedd genom en skylight
Foto: Lars Johnson

Styrbords dörr leder in till kaptenens hytt
Foto: Lars Johnson

Babords dörr leder ner till maskinrummet
Foto: Lars Johnson

Kompasshuset
Foto: Lars Johnson

En av många manuella länspumpar
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

För om masten är manskapets utrymme
Foto: Lars Johnson

Ankarspelet
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Briggen Tre Kronor med några segel satta 17/8 2008
Foto: Anders Winter


Briggen TRE KRONOR lägger till vid Viktoriakajen i Bergkvara - 19 augusti 2014
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson


Föreningen Stockholmsbriggens egen bild av hur fartyget kommer att se ut.
Stockholm


Till deras egen hemsida


Tillbaka till startsidan