Transport genom Södertälje kanal 1/9 2009

På morgonen och förmiddagen den 1 september 2009 var slussbron avstängd i Södertälje för att den här udda transporten skulle slussa. Lasten är ett stålskal till det kommande Citytunnelbygget i Stockholm. Stålskalet är 100 meter långt, 20 meter brett och 10 meter högt. Skalet vilar på en pråm med en 3,5 meter hög stålkonstruktion på för att lyfta upp röret som är 40 centimeter bredare än slussen. Vikten på skalet uppgår till 870 ton.


Foto Conny Åslund

Foto Conny Åslund

Foto Conny Åslund

Foto Conny Åslund

Foto Conny Åslund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan