Torshälla kyrka

Troligen byggdes en träkyrka på 1000-talet vid den gamla offerplatsen Torsharg. På 1100-talet ersattes träkyrkan av en stenkyrka med kor och långhus. Kyrkan förlängdes i början av 1300-talet. Under 1400-talet tillkommer torn och vapenhus. Man slår valv och den då unge Albertus Pictor dekorerar dessa.


Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Del av en runsten finns i vapenhuset - ...resa (stenen) efter Kakr (sin) dugande make.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

I vapenhuset finns även en upprest gravhäll i grå kalksten. Den vänstra sidan har bilden av en man, den vänstra är tom. Inskriptionen, översatt från latin lyder: Herrens år 1343...dog Ervast vars själ må vila i frid.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Helgonskulptur från 1400-talets senare del föreställande Gertrud av Nivella (626-664 e Kr). Helgonförklarades på 1200-talet.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Epitafium över kyrkoherde Andreas Alander (d 1671) hans hustru Elisabeth och dottern Elisabeth.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Helgonskulptur från 1400-talets senare del föreställande Sankta Katarina av Alexandria (d omkr 310 e Kr).
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Altartavlan från 1774 skänkt av brukspatron Hallgrens hustru Margareta Maria på Holmens bruk. Motivet föreställer Kristus i örtagården. Den här altartavlan ersatte ett tidigare altarskåp som såldes till Tumbo församling år 1780. Denna tavla kom sen att ersättas av en annan vid 1911-12 års restaurering av kyrkan (se längre ned).
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Martin Luther (1483 - 1546)
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Helgonskulptur från 1400-talets senare del föreställande Sankt Göran (Georg, Jörgen, Örjan) d omkr 300 e Kr.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Predikstolen beställd 1641 från Mester Meehil (domkyrkosnickaren Michael Rechner) i Strängnäs.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Epitafium över guldsmeden och borgmästaren Henrik Böök d.ä. (d 1636)
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Bänkinredningen från 1967
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Epitafium över handelsmannen Olof Svensson Norman
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Altartavlan från 1912 är målad av Axel Törneman
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Karmstol i snidad ek från ca. 1600. Klädsel i original från samma tid.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Helgonskulptur från 1400-talets senare del föreställande Sankta Birgitta (1303-1373)
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Dopfunt skuren i ek av konstnären Albin Helldén från Hällbybrunn togs i bruk 1912.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Orgekskranket med fem målade tavlor. Fyra är från 1675, men dem femte (andra från vänster) tillkom 1911-12 i och med att orgelskranket förländes då.
Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 24 maj 2015

Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Bakom altartavlan finns kyrkans tidigaste del.
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

1100-talets kyrka
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Den medeltida altartavlan såldes 1780 till Tumbo församling. I gamla koret finns en inramad fotokopia.
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Kalkmålningarna i det gamla koret är enkla i sitt utförande.
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Albertus Pictors målningar:
"Kristi himmelsfärd och pingstundret"
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

"Simsons strid med lejonet"
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

"Jesse rot"
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

I en förstoring av ovanstående bild ser man Abraham med en bok i knät och ett par nitbrillor som han håller framför ögonen.
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

"Marie kröning"
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

"Yttersta domen"
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Ovanstående vänstra del förstorad, visar en ängel som bär en salig själ till Himmelrikets port där Petrus väntar.
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

Till höger i samma bild, en kvinna som dansar arm i arm med en djävul med en trumma och en demon med en enhandsflöjt.
Foto Lars Johnson - 1 september 2015

"Kristi uppståndelse" symboliseras av pelikanhonan som matar sina ungar med sitt eget blod. Målad av Anders Iordansson Ryttare (AIR) troligen 1594.
Foto Lars Johnson - 1 september 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan