Torö kyrka

Kyrkan är känd sedan tidigt 1600-tal. Var så förfallen 1738 att den renoverades med hjälp av rikskollekt. Var tidigare rödmålad, men vitreveterades på 1800-talet.


Torö kyrka
Foto Lars Johnson - 17 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2016

Lotskyrkogården, Herrhamra.
På 1660-talet fanns även här ett kapell, förutom det vid Storbyn, där nuvarande kyrkan ligger. Enligt ett sockenstämmoprotokoll från 1694 sägs kapellet vara nernött och färdigt att byggjas ånyo.
Foto Lars Johnson - 17 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 17 augusti 2016

Klockstapeln uppfördes 1938.
Foto Lars Johnson - 17 augusti 2016

Torö kyrka på Midsommardagen, Johannes Döparens dag - 24 juni 2017
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Predikstolen är från den tidigare kyrkan i Torö och skänktes troligen på 1600-talet av dåvarande herrskapet på Herrhamra, Bengt Oxenstierna och Margareta Brahe.
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Ängeln har en färgsättning som troligen är den som predikstolen hade ursprungligen
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Timglas från tidigt 1700-tal.
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Orgelfasaden är äldre men orgeln är en ny digital Roland som ersättning för den tidigare orgeln som förstördes efter att sprinklersystemet havererade 2013.
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Votivskeppet är från 1700-talet, men med tackling från 1800-talet. Skeppet fick renoveras efter sprinklerincidenten 2013.
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Altartavlan från 1700-talets mitt, troligen skänkt av dåvarande ägarna till Herrhamra, hovmarsalken Henrik Jakob Hildebrand och hans hustru Sofia Lovisa Sparre, vars vapen finns på varsin sida av altartavlan.
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Dopfunt i ek från 1921
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Snarberga - församlingshem.
Foto Lars Johnson - 24 juni 2017

Torö kyrka på Alla själars dag - söndag efter Alla helgons dag - 5 november 2017
Foto Lars Johnson - 5 november 2017

Foto Lars Johnson - 5 november 2017

Foto Lars Johnson - 5 november 2017


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan