Toresunds kyrka

Ursprungligen byggd på 1100-talet. Byggdes om på 1400-talet och blev då gravkyrka åt Sturesläkten på Räfsnäs.
Källa: Svenska kyrkan


Toresunds kyrka
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Det första man ser när man kommer in i vapenhuset är detta magnifika votivskepp. Det är tillverkat för Nämndö kyrka av Lars Billing på Östanviks säteri, Nämndö. Votivskeppet såldes och hamnade i början av 1800-talet i Toresunds kyrka.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Över dörren hänger tre epitafier
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

I vapenhuset hänger dessa tre målningar:
Karl X Gustav
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Gustav II Adolf
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Hedvig Eleonora
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Inne i kyrkan finns en tidig 1500-talsskulptur föreställande "den uppståndne Frälsaren". Den kommer troligtvis ursprungligen från Mariefredsklostrets kyrka.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

S:ta Birgitta. Träskulptur från förra hälften av 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Mariaskulptur från 1200-talet
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Johannes, skulptur från 1200-talet
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Orgelläktaren med orgel från 1839 (orgelfasaden ritades året innan)
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Kalkmålningarna i Jugendstil i taket tillkom vid 1908 års renovering. Rester av äldre målning finns under.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Epitafier (begravningsvapen) finns det gott om, sammanlagt 14 st.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Kororgeln är från 1985, tillverkad av Mats Arvidsson, Stallarholmen.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Altartavlan är ett verk av Carl Fredrik von Breda, utförd 1785. Altarringen är från 1908 års renovering.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Folke Heybroek har utfört korfönstret 1955.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Triumfkrucifix från tidigt 1500-tal
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Predikstolen är från 1658
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Dopfunt från 1100-talet
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Mariaskulptur, ursprungligen från 1200-talet, men moderniserad efter tidens ideal på 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Gravstenen efter Anund Sture (död 1462) står uppstäld till höger om dörren till sakristian.
Arum ephter Gudz börd MCDLXII tha do(g) vaelburin man, herr Anund Sture, riddare aff Raefsnes - Gudh hanz siel nadhe.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

I sakristian återfinns ett äldre altarskåp, som användes från tidigt 1400-tal fram till 1785 när nuvarande altartavla kom att ersätta.
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Kyrkbänkarna är från 1908. Tegelgolvet ersatte ett trägolv 1950. Golvplankorna kom att användas till en dansbana i Kumla (by i närheten).
Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015

Foto Lars Johnson - 15 november 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan