Tell

Oregistrerad
Byggd 1877 vid okänt varv, Kiel (Järn)
15,50 x 4,12 x 2,55 m (SV 1920)
Maskin: Okänd ångmaskin på 140 Ihk

Byggdes för okända tyska beställare. Köptes möjligen 1920 till Bogserings AB A.P. Johansson, Göteborg och hette då TELL. Kom 1934 till C.L. Hanssons Stuveri AB, Göteborg, men de sålde omkr. 1950 till Lidköpings Bogserings AB, Lidköping som ca 1955 blev Lidköpings Hamnstyrelse, Lidköping. Utrangerades 1954 och skrotades hos Skrot & Avfallsprodukter, Göteborg.
Text: Bengt Westin

TELL
Foto: Malte Erikssons saml via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan