Taxinge kyrka

I Taxinge har det funnits kyrkobyggnad sedan medeltiden. Den tidigaste träkyrkans läge är obekant. En gåva till kyrkan omnäms i ett testamente från 1350. Omkring 1653 uppfördes ett nytt träkapell, som stod i 40 år. Den nya kyrkan som därefter uppfördes, var i bruk in på 1800-talet. Ett protokoll från 1857 visar att kyrkan då förfallit så mycket att det var livsfarligt att vistas i den. 1861-63 skedde ombyggnad av kyrkan, efter ritning av Adolf Edelswärd.
Fakta ur: Sörmländska kyrkor 83 utgiven av Södermanlands museum


Vykort i min samling postgånget 1921

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

En äldre altartavla som föreställer Nedtagandet från korset. Troligen en kopia efter Jakob Jordaens (1593-1678). Originalet antas ha tillhört en svit på 12 tavlor som Karl X Gustaf beställde och som senare förstördes när Stockholms slott brann år 1697. Tavlan hade ursprungligen ett stort ramverk, varav endast nedanstående två figurer återstår
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Tron
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Hoppet
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Predikstolen tillverkad av Anders Heisig, skänkt av Johan von Westphal (ca 1701) vars epitafium hänger bredvid.
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Epitafium över Brita Magdalena Fleetwood - von Westphal, maka till Johan von Westphal
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013

Foto: Lars Johnson - 10/7 2013


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan