Svenskt PansarStrv m/21
Tillverkades i Tyskland 1918. Sverige köpte 10 st. 1921. Tysk beteckning var LK II (Leichter Kampfwagen)
Motor: Benz 1910, rak 4-cyl vätskekyld bensinmotor på 55 hk. 16 km/t. 9 700 kg.
Beväpning: 2 x ksp m/14 alternativt m/14-29, Besättning 4 man.
Strv m/21-29 1928 beställdes ombyggnaden av en vagn av NOHAB i Trollhättan, som levererades 1930. Ombyggnaden ansågs så pass bra att man beställde ombyggnad av ytterligare 4 vagnar 1931-34. 2 byggdes om av NOHAB och 2 av Landsverk. Dessa försågs med Scania-Vabis 1544-motor på 60 hk. De var i tjänst fram till krigsutbrottet 1939.
1 av de 3 bevarade strv 21-29 har renoverats till körbart skick på Arsenalen. Arbetet utfördes av museets stödförening och blev färdigt under 2018.
Foto: Lars Johnson - kompletterande bildtext: Gunnar Österlund

Strv m/1921-29 renoverad i körbart skick - 26 juni 2018
Foto: Lars Johnson

Strv m/1921-29, möjligen är det samma som på översta bilden, Armémuseets gård - 1970-talet
Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) m/Carden-Loyd
Tillverkades i Storbritannien 1931 i 450 ex. av Vickers-Armstrong. En vardera av Carden-Loyd Mk V och Mk VI köptes till Sverige.
Motor: Ford Model T 22,5 hk. 1 400 kg. 2 mans besättning. 1 x ksp m/14-29
Skänktes till Armémuseum 1939.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) FM/28 Renault NC 27
Tillverkades 1926-27 i Frankrike av Renault. Sverige hade en på försök, men den svarade inte mot de krav som ställdes. Användes som "körskolevagn" in på 1930-talet vid Göta Livgarde. Detta är enda bevarade exemplaret i världen av Renault NC 27
Motor: Renault 4 cyl bensinmotor på 60 hk. 8500 kg. 20 km/t. Två mans besättning. 1 x Puteaux 37 mm kanon.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Strv FM/31 Landsverk L-30
Tillverkad i ett exemplar 1931 i stålplåt. Tornet är tillverkat i stål, men sköld och kanon i trä. Tre mans besättning, varav en var "bakåtförare".
Motor: Maybach DS08 V12 bensinmotor på 150 hk. 11 500 kg.
Användes fram till 1940 som övningsvagn.
Foto: Lars Johnson - kompletterande bildtext: Gunnar Österlund

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) m/37
Den tjeckoslovakiska AH-IV från CKD i Prag vilka tillverkade de två första stridsvagnarna, resterande 46 vid Jungners varv i Oskarshamn och användes i Sverige som en lätt kulsprutevagn. Tillverkades 1937-38, den sista togs ur bruk 1953 på Gotland.
Maskin: Volvo FC-CKD rak 6-cyl- toppventilmotor på 85 hk. 60 km/t. 4 500 kg.
Beväpning: 2 st 8 mm ksp m/36
Foto: Lars Johnson - kompletterande bildtext: Gunnar Österlund

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Stridsvagn, Strv m/37
Vikt 4 500 kg, 2 mans besättning (med man kan även kvinna menas), beväpning 2 st 8 mm ksp m/36 strv. Stridsvagnen tillverkades av tjeckiska CKD vid Jungnerfabriken i Oskarshamn 1937-38. Var i svensk tjänst 1938-1953.
Krylboresan 13/5 2006
Foto: Lars Johnson - Krylbo 13/5 2006

Krylboresan 13/5 2006
Foto: Lars Johnson - Krylbo 13/5 2006


Stridsvagn (Strv) M/38
Stridsvagnen tillverkades 1938-39 i 16 ex. vid Landsverk AB, med kanon från Bofors. I tjänst till 1957.
Motor: 142 hk Scania-Vabis 1664, 45 km/t. 8,5 tons vikt. 3 mans besättning.
Beväpning: 1 x 37 mm Bofors m/38, 2 x ksp 8 mm m/36
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) m/40L - L-60-S III
100 tillverkades vid Landsverks fabriker av deras modell L-60-S III. Utgick ur svenska försvaret 1957. Kanontornen placerades som värntorn vid flygfält. 20 st m/40L såldes till Dominikanska Republiken 1956 och var i tjänst där in på 1990-talet.
Motor: Scania-Vabis 1664, rak 6-cyl toppventilmotor på 142 hk. 45 km/t. 8 930 kg. 9 360 kg. med tilläggspansar. Besättning på 3 man.
Beväpning: Bofors 37 mm kanon m/38 samt 2 st. ksp m/39
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stridvagn (Strv) m/41 SII - CKD TNH
Tillverkad av CKD, licenstillverkad av Scania-Vabis 1943-44. Sverige beställde 90 st från CKD i Prag, men dessa beslagtogs av Tyskland, liksom de Tjeckiska av samma fabrikat och benämndes PzKpfw 38(t) Ausf S. Efter långa förhandlingar med Tyskland fick Sverige tillstånd att licenstillverka vad som blev m/41 i Sverige. 116 st SI och 104 st SII.
Motor: Scania.Vabis L603 rak 6.cyl på 160 hk. Vikt 11 000 kg. Beväpnad med en Bofors 37 mm kanon m/38 och 2 st ksp m/39. 4 mans besättning.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) m/42
Tillverkades av Landsverk och på licens även av Volvo, 1943-45 i ett antal sammanlagt av 282 stycken. Strv m/42 var Sveriges enda tunga stridsvagn under andra världskriget. Vid utvecklingen var den ganska modern, men när prouktion och leverans kom igång så hade omvärlden bättre materiel. I mitten av 1950-talet gjordes de om till Ifanterikanonvagnar (Ikv) 73. 1965 togs de ur bruk men kanontornen användes som värntorn av Kustförsvaret fram till 1990-talet.
Motor: 1 x Volvo A8 Bensindriven V-8 på 380 hk. (47 st) eller 2 x Scania-Vabis L603 6-cyl. bensindriven motor på 2 x 160 hk. (235 st.) 22 500 kg. 4 mans besättning.

Det var de med Volvomotor som klassades om till Ikv 73 i mitten av 1950-talet. Övriga byggdes om till Strv 74. Beväpning: 7,5 cm kanon m/41 och 4 st. 8 mm ksp m/39. 2 var paralellkopplade med kanonen, 1 ksp i tornets bakpansar samt 1 ksp i vagnkroppen, till höger om föraren.
Foto: Lars Johnson - kompletterande bildtext: Gunnar Österlund

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) 74
Tillverkades 1957-60 av Landsverk och Hägglund & Söner i ett antal av 225 st. I tjänst till 1984. Tornen kom att användas som värntorn vid hamnar, flygplatser och utefter kusten in på 1990-talet.
Motor: 2 x Scania-Vabis L607 på 170 hk vardera. Beväpning: 1 x 7,5 cm kanon. 2 x 8 mm ksp m/39B strv, rökkastare. 4 mans besättning.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) 101 - Centurion
110 st. Centurion Mk 10 tillverkades 1959-60 vid Royal Ordnance i Storbritanien. Motor var en Rolls-Royce "Meteor" Mk4B/2 V-12 bensinmotor på 650 hk. 35 km/t. 52 000 kg.
En 10,5 cm kanon och 2 st 7,62 mm ksp m/39B strv. 4 mans besättning. Togs ur tjänst 2001.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Bränslekärra 91
Tillverkades vid Royal Ordnance i Storbritanien och användes i Sverige till Strv 101 och 102. Den rymmer 900 liter bränsle, vilket ökade aktionssträckan från 200 km till 380 km för Strv 101.
Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) 103C - Stridsvagn "S"
Tillverkades i 290 ex. av Bofors, mellan 1967 och 1988. Var i tjänst till 2001.
Motor: Detroit 6V-53T, 2-takts V6 diesel på 290 hk. Caterpillar 553 gasturbin på 490 hk.
42 300 kg. Bofors 10,5 cm kanon och 3 st 7,62 mm ksp 58. 3 mans besättning.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stridsvagn (Strv) 122 - Leopard 2 S
Tillverkad av Krauss-Maffei i Tyskland. Sverige införskaffade 120 st Leopard 2 S (Strv 122) som är en vidareutveckling av Leopard 2 A5. Parallellt hyrde man från 1994 160 st Leopard 2 A4 (Strv 121).
MTU 12-cyl dieselmotor på 1 500 hk. 62 500 kg. 4 mans besättning. Beväpning: Rheinmetall 120 mm slätborrad kanon, 2 st. 7,62 mm ksp m/91 MG 3.
Foto: Lars Johnson


Luftvärnskanonvagn (Lvkv) FM/43
Tillverades av Landsverk i 17 ex. 1947-49. Motor: Scania-Vabis L603 som 1957 ersattes av en Maybach HL 120 TRM V-12 bensinmotor på 390 hk.
Beväpning 2 x Bofors 40 mm lvakan m/36-43. 4 mans besättning. Var i tjänst till 1969.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Stormartillerivagn (Sav) m/43
Tillverkades av Scania-Vabis i 36 ex. 1944-47. Toppventilmotor Scania-Vabis 603/2 på 162 hk. 45 km/t. 12 000 kg.
En 10,5 cm kanon m/44 SAV, 4 mans besättning. I tjänst fram till 1973.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarvärnskanonvagn (Pvkv) m/43
87 st. tillverkades vid Landsverk 1946-48. Levererades med Volvo A8B bensinmotor på 380 hk, som senare ersattes av 2 x Scania-Vabis L603 6-cyl. bensinmotor på 160 hk vardera.
Beväpning: 1 x 7,5 cm pvkan m/43. Fyra mans besättning.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarbil (Pbil) FM/29 Landsverk L-170
Tillverkades i ett exemplar vid Landsverk 1931, färdigställdes vid Oskarshamns varv 1932. Motor: Scania-Vabis 6-cyl. på 85 hk. 60 km/t. 7 500 kg.
Beväpning: 1 x 37 mm marinkanon m/1898B, 2 x 6,5 vattenkylda ksp m/14-29
Placerad på K1 i Stockholm, avregistrerades efter 1946. Kunde framföras lika fort framåt som bakåt. En förare i vardera ändan. Besättning på 4-5 man.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarbil (Pbil) m/31
Ett billigare alternativ var denna pansarbil där man utgick en lastbil (Volvo eller Chevrolet) av olika årsmodeller. 32 stycken bepansrades vid Bofors 1931-40. Fanns kvar som utbildningsfordon till 1958.
Motor: Volvo eller Chevrolet 6-cyl bensinmotor. 60 km/t. 4 200 kg.
Beväpning: 1 x 37 mm marinkanon, 2 x 8 mm ksp m/36. Från 1942 1 x 20 mm automatkanon. Fem mans besättning.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarbil (Pbil) m/40 - Lynx
1939-41 tillverkades 30 st. av dessa Lynx hos Volvo på licens av Landsverk. Lynx var en konstruktion gjord på kravspecifikation från Danmark. På grund av krigsutvecklingen kom flertalet av de danska bilarna att beslagtas av Sverige, där de fick betäckningen m/39.
Motor var en rak 6-cyl. Volvo på 135 hk. 8700 kg. Beväpning: Bofors 200 akan och tre 8 mm ksp.
Besättning på 6 man. Bilen kunde köras lika fort fram som bakåt, med en förare åt vardera hållet.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarbandvagn (Pbv) 301
220 st. pansarbandvagnar tillverkades av Hägglund & Söner 1962-63. Motor: SFA B44 4-cyl. luftkyld boxermotor på 150 hk.
Beväpning: Bofors 20 mm akan m/45B, rökkastare. Bemanning 2 + 8 man
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarbandvagn (Pbv) 302
644 tillverkades av Hägglund & Söner 1963-72. Motor: Volvo Penta THD, rak 6-cyl. överladdad dieselmotor på 270 hk. 66 km/t på land och 8 km/t i vatten. 12 300 kg.
Beväpning: en Hispano-Suiza 20 mm akan m/47D (från J29 Tunnan) samt 6 st rökkastare.
Flera versioner tillverkades - Pbv 302A för trupptransport/skyttestrid, Stripbv 3021 för stridsledning, Ebpv 3022 för elsledning. Inför Sveriges deltagande i Kosovo kom Pbv 302C.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Pansarbandvagn 302
Tillverkades 1963-1972 av Hägglunds & Söner i Örnsköldsvik.
Motor: Volvo Penta THD på 270 hk
Tillverkades i flera versioner - Pbv 302 A för trupptransport/skyttestrid, Stripbv302 för stridsledning, Epbv3022 för eldledning samt i samband med Sveriges uppdrag i Bosnien, en förstärkt version, Pbv 302C, som fortfarande används av försvaret.

Pbv 302 vid Fordonsfestivalen på Volvo Torshälla 30 juni 2012
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarbandvagn (Pbv) 501 - BMP-1
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Bandvagn (Bv) 206
Byggdes av Hägglunds i 11 000 ex 1981-86. Motor: Ford V6 bensinmotor på 136 hk. 55 km/t. Beväpning med en 7,62 mm ksp m/58.
Används numera främst av Hemvärnet.
Foto: Lars Johnson


Bandvagn (Bv) 208S "Skalman" - Prototyp
Prototyp som byggdes i 2 ex. av Hägglunds 1990. Motor var en 6-cyl. turbodiesel. Ur denna prototyp utvecklades Bandvagn 308/309.
Foto: Lars Johnson

Utprovades av de svenska styrkorna i Makedonien 1993
Foto: Lars Johnson


Infanterikanonvagn (Ikv) 91
Tillverkades av Hägglund & Söner 1975-78 i 212 ex. Motor: Volvo Penta TD 120A, rak 6-cyl dieselmotor på 330 hk. 65 km/t. (ivatten 6,5 km/t.).
Bofors 9 cm lågtryckskanon, 2 st 7,62 mm ksp m/39.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Infanterikanonvagn (Ikv) 91
212 st. tillverkades av Hägglund & Söner 1975-78. Motor var en Volvo Penta TD 120A rak 6:a med avgasturbo på 330 hk. 65 km/t på land och 6,5 km/t i vatten. Vikt 18 300 kg. 4 mans besättning.
Bofors 9 cm lågtryckskanon och 2 st 7,62 mm ksp m/39.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Artillerikanonvagn (Akv) 151 - Bandkanon prototyp
Tillverkad av Bofors 1960. Motor SFA V12 bensinmotor på 700 hk. 55 km/t. Vikt 51 000 kg.
Bofors 15,5 cm automatkanon. Varje magasin hade 14 enhetspatroner som kunde avfyras inom 45 sekunder. Ny kasett lyftes ombord med kran, vilket tog 2 min. Maximal skottvidd var 25 km.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Varje patron väger 47 kg.
Foto: Lars Johnson


Four Wheel Drive Model B
Tillverkades i USA 1917-1920 i 25 000 ex. Sverige (Artilleridepartementet) införskaffade ett ex. 1921
Motor: Wisconsin Motor Co - Typ A, 6,4 liters slagvolym på 36 hk. Manuell växellåda, 4-hjulsdrift.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Märkt: "Sthlms Tygstation" och "Tr 5"
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Artilleritraktor M/28
Licenstillverkad förbättrad version av den 1913 konstruerade Pavesi-traktorn. I Sverige tillverkad av NOHAB i Trollhättan. Traktorn har midjestyrning.
Motor: Scania-Vabis 4-cylindrig (1544) motor på 60 hk. (M/28) - Scania-Vabis 6-cyl. motor på 92 hk. (M/28F)
Drivmedel: hälften bensin och hälften sprit, tillsatt med 1 - 1,5% olja.
Tillverkades i 15 ex. 1925-30 (M/28) samt 10 ex. 1931 (M/28F). Utrangerades 1946-47.
Fakta: Arsenalen, Strängnäs

ARTTRAK M/28 vid Fordonsfestivalen på Volvo Torshälla 30 juni 2012
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tgb M/39 - Tempo Vidal
Tempo Vidal G1200 tillverkades i 1 253 ex. av Vidal & Sohn, Hamburg, Tyskland. Sverige införskaffade mellan 400 och 600 av dessa 1939. I slutet av 1940-talet var dessa utrangerade.
Motor: 2 x Ilo raka 2-cyl. vätskekylda tvåtaktsmotorer på 19 hk. vardera. Motorerna var placerade i vardera ändan och med styrning på alla fyra hjul.
Foto: Lars Johnson - kompletterande bildtext: Gunnar Österlund

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarvärnskanon (Pvkan) M/38
Pansarvärnskanon som tillverkades av Bofors från 1935 i över 3 000 ex. inklusive licenstillverkade. Betjänades av två man som kunde få iväg 12 skott per minut. Ammunition var 37 mm spränggranat, pansargranat med spårljus och brandgranat.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Terrängbil (Tgb) M/42 VL
Volvo tillverkade 209 st. terrängbil m/42 VL (1943-44) och 607 st. m/42 VLT (1944-49).
Motorn var Volvo 4,39 liter rak 6-cyl. på 90 hk. med torrsumpsmörjning för att klara svår terrängkörning.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Terrängbil (Tgb) m/42 SKP - Scania-Vabis F11-0
KP-bilen hade pansarkaross från Landsverk och chassi från Scania-Vabis eller Volvo. Ca 300 SKP (med Scania-Vabischassi) tillverkades 1944-46. Beväpnades med dubbla 8 mm lvksp m/36 i början av 1950-talet och blev då Terrängbil m/42 SKPF. KP-bilen användes av svenska FN-styrkor i Kongo 1961-64 och på Cypern 1964-78. Moderniserades på 1980-talet och användes av P18 på Gotland till 2004.
Motor: Scania-Vabis 402 rak 4 cyl. bensinmotor på 115 hk. Maxvikt 8 500 kg. 2+16 man.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Terrängbil (Tgb) M/42 M - Klöckner A3000
Tillverkades 1943-44 i Tyskland av Klöckner-Humboldt Deutz AG i ett antal av 5 960 st. varav ca. 600 var i svensk tjänst. Betalning för dessa skedde bl a med kopparmalm från Falu gruva. Detta var försvarets första lastbil med dieselmotor och centralsmörjning. Utrangerades i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet.
Motor: Deutz F4M513 rak 4-cyl. vätskekyld förkammardiesel på 70 hk. 85 km/t.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Haubits (Haub) M/39 - Leichte Feldhaubitze 18
Tillverkades 1935-45 i ca 11 000 ex. av Rheinmetall, Tyskland. Sverige hade 138 stycken. Ammunition: spränggranat, rökspränggranat, rökgranat, lysgranat. Räckvidd 12,5 km. Bemannades av 6 man, eldhastighet 6 skott per minut. Haubitsarna köptes in 1939 och fanns kvar in på 1980-talet.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tgb m/43
Terrängpersonbil m/43 - Volvo TPV, hämtade chassi från den lätta lastvagnen LV101 och kaross från taxibilarna PV 801/802. Sammanlagt 210 st. tillverkades 1944-46. Motor var Volvos 3,67 liters raka 6-cyl. sidventilsmotor typ EC på 84 hk.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Lastbil Lbil 5 ton - Scania-Vabis 335
Tillverkades av Scania-Vabis 1939-44 för försvarets räkning. Ca. 330 flaklastbilar, 41 tippflakbilar, 20 bärgningsbilar och 2 brandbilar. Truppslag som kom att använda dessa var Artilleriet, Ingenjörstrupperna, Trängtrupperna och Flygvapnet.
Motor: Scania-Vabis 1664 rak 6-cyl. vätskekyld bensinmotor med toppventiler. 7,7 liters slagvolym, 130 hk.

Denna lastbil deltog troligtvis i hjälpoperationen "Swedish Relief to Austria" 1946.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Terrängbil (Tgb) m/46L - GMC CCKW 353
Tillverkades i ca 640 000 ex. av General Motors Co USA 1941-45. Motor var GM 270 rak bensin 6:a på 92 hk. 5 ton.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Volvo B 12 "Per Albin-bussen"
Tillverkades av Volvo 1939. Inreddes som radiomottagarbuss 1940 och var tänkt att användas som mobil radiocentral om av rikets ledning om regeringen skulle tvingas att lämna Stockholm. Togs ur bruk 1975. Bara en buss av den här typen inreddes. Tillhörde Kungliga Telegrafverket
Motor: 4,39 liters Volvo FC bensinmotor, anpassad för drift med Motyl 50, på 90 hk. En förare och fyra radioopperatörer.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Radiobil Rabil TMR 10 - Dodge WC63
Tillverkades av Chrysler Corp. Dodge division i USA i 42 224 ex. (WC62 och WC63). Sverige hade ca. 77 st. WC63, varav 8 st. TMR 10 (Transportabel Markradio).
Motor: Dodge T-223, rak 6-cyl. bensindriven vätskekyld sidventilsmotor på 92 hk. 90 km/t. 3 850 kg.
Foto: Lars Johnson


Radiopersonterrängbil (Raptgb) -15 - Volvo TP21 "Suggan"
Volvo TP21/P2104 tillverkades i 720 exemplar för försvaret. En prototyp i herrgårdsutförande togs fram för den civila marknaden, men intresse saknades.
Motor: Volvo ED, rak sidventils 6:a på 90 hk. 90 km/t.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Bärgningsterrängbil (Bgtgb) 965 - Volvo TL31
Volvo TL31/L3164tillverkades mellan 1956-62 i 920 ex. (alla varianter av TL31).
Motor: Volvo D96AS, rak diesel 6:a på 150 hk. 75 km/t. 10 500 kg. 3 mans besättning.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Lastterrängbil (Ltgb) 912 - Volvo TL22
Volvo TL22/L2204 tillverkades i 857 ex. (alla varianter) 1954-59, var i tjänst in på 1980-talet.
Motor: Volvo A6, rak bensin 6:a på 105 hk. 75 km/t.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Terrängbil (Tgb) 30 - Scania SBA110
Tillverkades 1971-1982 i ca 1 800 ex. (alla SBA110). Motor: Scania D11 ral 6-cyl dieseldriven på 220 hk. 80 km/t. Den tvåaxlade versionen hette Tgb30 och den treaxlade Tgb40 hos försvaret. Den sista levererades 1989 och fanns 2012 fortfarande i tjänst.
Foto: Lars Johnson

Tankbil för tankning av stridsfordon
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Motorcykel (Mc) 258A
Husqvarna tillverkade 3 300 av dessa Husqvarna 120 02 80. 1-cyl 250 cc, 2-taktsmotor på 20 hk. 110 km/t. 4-växlad automatlåda.
Ursprungligen vann Hägglunds kontraktet om en ny mc, i kamp med Husqvarna och Monark, men kunde inte uppfylla alla krav, så de överlät kontraktet på Husqvarna.
Foto: Lars Johnson


Willys MB och Ford GPW "Jeep"
Jeepar byggdes på uppdrag av US Army av Willys Overland (359 849) och på licens av Ford Motor Company (277 896). Den första prototypen hade byggts av The American Bantam Car Corporation, men de fick till slut enbart bygga släpvagnar (100 000) till jeeparna. Den första Jeepen kom till Sverige i slutet av 1944 från US Airforce, för att användas som servicebil för alla nödlandade amerikanska bombplan. Försvaret skaffade sedan 166 st. som var i tjänst till i början av 1960-talet då Volvos Valpar började levereras.
Motor: Willys rak 4-cyl. vätskekylda sidventilsmotor på 54 hk. 105 km/t.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Brandterrängbil (Brandtgb) 921C - Volvo L3314PU
Volvo L3314PU "Lapplander" tillverkades från 1961 i okänt antal.
Motor; Volvo B18A, rak 4-cyl. bensindriven toppventilmotor på 65 hk. 100 km/t. 1 570 kg. Manuell 4-växlad låda med hög- eller lågväxel, bakhjuls- eller fyrhjulsdrift.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Terrängbil (Tgb) 903 - Volvo L3314 Canvas
Grundversionen av Valpen. Den här har fungerat som stridsvagnsmål vid övningar.
Volvo L3314 "Lapplander" tillverkades från 1961 till 1970 i okänt antal.
Motor; Volvo B18A, rak 4-cyl. bensindriven toppventilmotor på 65 hk. 100 km/t. 1 570 kg. Manuell 4-växlad låda med hög- eller lågväxel, bakhjuls- eller fyrhjulsdrift.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Pansarvärnsrobotterrängbil (Pvrbtgb) 9032 - Volvo L3314PU
En speciellt framtagen version att användas tillsammans med den franska pansarvärnsroboten Nord Aviation SS.11 (Rb52) som var en krutdriven robot styrd via en tunn kabel som hasplades ut ur robotens bakdel och styrdes med hjälp av en joystick. Rb52 färdades i 680 km/t mot målet och följdes av operatören med kikare.
Motor: Volvo B18A, rak 4-cyl. bensindriven toppventilmotor på 65 hk. 100 km/t. 1 570 kg. Besättning på tre man.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Radiopersonterrängbil (Raptgb) 9033 - Volvo L3315HT
Överbyggnad i stål med öppningsbara fönster. Förstärkt elsystem. I den här Valpen sitter det 2 st Ra 422 (VRC-12). Andra alternativ var Ra 200 eller de äldre Ra 12.
Motor: Volvo B18A, rak 4-cyl. bensindriven toppventilmotor på 65 hk. 100 km/t. 1 570 kg. Besättning på tre man (förare samt två radioopperatörer)
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Terrängbil (Tgb) 903B - Volvo L3314 HT
En förbättrad version jämfört med grundversionen som hade kanvastopp, vilket var både kallt och dragit vintertid. Den här täckta versionen fanns även i civilt utförande.
Motor: Volvo B18A, rak 4-cyl. bensindriven toppventilmotor på 65 hk. 100 km/t. 1 570 kg.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Pansarvärnspjästerrängbil (Pvpjtgb) 9031 - Volvo L3304 "PV-Jeep"
En variant av Valpen som togs fram för att kunna utrustas med Bofors 9 cm pansarvärnspjäs 1110.
Motor: Volvo B18A, rak 4-cyl. bensindriven toppventilmotor på 65 hk. 100 km/t. 1 570 kg. Besättning på fyra man - chef, förare, skytt, laddare.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Volvo L3304 - 1963
Gärdesloppet 18 maj 2014
Foto: Lars Johnson - 18/5 2014

Foto: Lars Johnson - 18/5 2014

Foto: Lars Johnson - 18/5 2014


Pansarvärnspjästerrängbil (Pvpjtgb) 1111 - Volvo C303
Tillverkades i okänt antal av Volvo mellan 1974 och 1979. Motor var en Volvo B30A, rak bensindriven 6-cyl. toppventilmotor på 117 hk. 109 km/t. 2 580 kg.
Beväpnad med en Bofors 9 cm pansarvärnspjäs 1110. 4 mans besättning (chef, förare, skytt, laddare)
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Hjultraktor 317V - BM-Volvo 350 "Boxer"
Mellan 1959 och 1967 tillverkades 28 039 traktorer, okänt hur många som försvaret hade. Den användes som dragfordon för traktorkärror och cykeltolkande trupp.
Motor: BM-Volvo 1113, rak 3-cyl. dieselmotor på 56 hk. 28 km/t. 3 420 kg.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Traktorkärra (Trakk) 1 ton
Tillverkades i okänt antal av Bröderna Forss verkstäder. Tjänstevikt 590 kg - maxvikt 1 490 kg.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson
Tillbaka till militära fordon