Svärta kyrka

Delar av sakristian från 1200-talet. Kyrktorn från 1400-talet, Nuvarande utseende fick kyrkan vid 1802 års ombyggnad där i stort sett bara tornet sparades.


Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Två gravkor finns på kyrkogården, detta med inskriptionen SJÖSA FIDEI COMISS GRAF. BYGGD ÅR 1827, det andra koret var för Norshammars gård (heter numera Svärta gård).
Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Svärta kyrka - 10 juli 2016
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Predikstolen är från 1640-talet, troligen gjord av mästersnickaren Hans Behm.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Timglaset från 1690 skänktes av bruksbokhållare Johan Örth på Norshammar.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Altartavlan målades 1807 av Pehr Hörberg.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Pehr Hörberg har målat in sig själv i tavlan. Mannen i svart kalott i mitten.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Dopfunten i lokal kalksten är från 1932
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Textilkonstnären Sofia Widén har ritat denna bonad, skänkt till kyrkan 1955.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Gravsten över Agneta Arentsdotter till Sjösa och hennes make i första giftet, Jon Karlsson. Framför står en korbänk från 1761.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Orgelläktaren uppfördes 1861.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Orgeln invigdes 1862
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan