Svanefjord

5313 - SERM - IMO: 5138022
Byggd 1912 vid Thorskogs Mek Verkstad. Ombyggd 1970 på Kollandsö
30,65 x 6,86 x 3,04 m. - 238/121 ton.
Maskin: 2 x Scania DS 11

Tidigare namn är TORGNY, HANESTRÖM I, VRAKAREN I, GULLFJORD, SVANEFJORD, TV 051, TV 068, SVANEFJORD AF HJO och SVANEFJORD AV VISINGSÖ. Har de senaste åren legat vid Oaxen i Södertälje skärgård i ett allt sämre skick.
Svensk Skeppslista 1971


En sommardag 1973 företog min far och jag, en biltur från norra Värmland till de inre delarna av Västergötland. Längs färdvägen gjorde vi anhalt i Sjötorp, där vi först av allt tittade på s/s Trafik af Hjo, som låg i dockan för plåtbyte. Sedan gjorde vi en liten promenad längs kanalen. Plötsligt hörde vi klangen av en klocka som förebådade bomfällning och åtföljande broöppning. Nyfiket blickade vi uppåt slusstrappan för att se vad det var för slags båt som kom. Då fick vi stäven på ett, till synes, välhållet gammalt lastfartyg som gled in i den nedresta slussbassängen. – Det var Svanefjord! Vi studerade slussningen och tittade på när Svanefjord sakta gled ut på Vänerns spegelblanka yta.
Foto Ingemar Larsson, bildtext: Håkan Larsson

Utanför piren mötte Svanefjord ett annat gammalt lastfartyg, som var på väg in i Göta kanal. Fartygen möttes helt ära varandra, och deras respektive besättningar hördes utbyta glada hälsningsfraser. Nu, nära fyrtio år senare, kan jag inte komma ihåg vad fartyget hette, det som kom utifrån Vänern. (Det är 7098 TUNA enligt Anders Engdahl och Anders Winter)
Foto Ingemar Larsson, bildtext: Håkan Larsson

SVANEFJORD i Svindersviken augusti 2005
Foto Lars Johnson

SVANEFJORD vid Oaxen - 31 maj 2014
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan