Stora Malms kyrka


Stora Malms kyrka - 4 juli 2018
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Stora Malms kyrka - 4 juli 2018
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Klockstapeln är uppförd av Pär Larsson i Ändebol år 1736.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Orgel från 1880 - Åkerman & Lund
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Predikstolen är från 1740, liksom draperimålningen bakom.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Altartavla av Per Hörberg 1798
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Dopfunt från sent 1500-tal och bakom det är ett gravminne över Mauritz Göransson Laxman med familj.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Inne i Eriksbergskoret finns ytterligare ett altare med en altartavla som är en skiss av Olle Hjortzberg. Slutresultatet kan skådas i Engelbrektskyrkan i Stockholm.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Inne i sakristian
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Medeltida träskulpturer visas upp i södra korsarmen.
Från vänster, Anna själv tredje, St Anna med Maria och Jesusbarnet i knät. Därefter en Madonna från mitten av 1200-talet och till höger St Olof från ca 1300.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Följande tre bilder är resterna av ett altarskåp.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

St Andreas. Lärjunge till Johannes döparen som senare följde Jesus när han sa: Följ med och se.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Kalkmålningarna från 1600-talet målades över under 1700-talet och har delvis tagits fram vid 1910 års renovering av kyrkan.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Skriftestolen tilverkad och skänkt av Olov Malmström år 1712.
Tavlorna på stolen är en del av en utställning av konstnärinnan Martina Ekblad.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018

Sockenmagasinet från 1700-talets finns kvar.
Foto: Lars Johnson - 4 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan