Stigtomta kyrka

Kyrkan är från 1200-talet, men har byggts till flera gånger. 1765 norra korsarmen, 1786 södra korsarmen samt 1790 ett tresidigt kor.


Stigtomta kyrka
Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Sö 48 - Runsten från 1000-talet efter Kristus.
Viglek och Gylle och Helge och Igulfast de reste stenen efter Torbjörn
Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Foto Lars Johnson - 22 maj 2016

Stigtomta kyrka nionde söndagen efter trefaldighet - 24 juli 2016
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Målningarna tillkom vid 1904 års renovering.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Altartavlan är målad 1812 av Pehr Hörberg och förställer Kristus som tvagar lärjungarnas fötter.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Dopfunten av trä i barockstil, är tillverkad 1904.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Predikstolen kommer från Svea artilleriregimentes kyrka i Stockholm, som revs 1807. Predikstolen köptes då på auktion och skänktes till Stigtomta kyrka 1808.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Tillverkad av Andreas Heysig, troligen skänkt av Kung Karl XI (till Svea artilleriregimentes kyrka), vars monogram återfinns på ljudtakets ovansida.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Utsikt från predikstolen
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

I södra korfönstret sitter denna lilla skulptur
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Minnestavla över överstelöjtnanten vid Upplands ryttare, Jacob Silfverpatron till Vik som stupade 1644 i norra Tyskland. Epitafierna på vardera sidan är för Jacobs far Jöran (1549-1647) och den andra för yngre brodern Hans (d. 1638).
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Vy mot den norra korsarmen
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Epitafium över kyrkoherde Nicolaus Bröms med familj, uppsatt 1671.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Bänkar på södra korsarmens läktare
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Södra korsarmen med läktare. Både norra och södra koramarnas läktare gick längre fram, vilket kortades av till nuvarande storlek 1904.
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Ett flyttbart altare från 2000-talets början
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016

Vacker natur vid kyrkan
Foto Lars Johnson - 24 juli 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan