Stenkvista kyrka

Stenkvista första kyrka revs på 1790-talet och denna uppfördes 300 meter SV om den förra. Tornet byggdes 1840, dessförinnan fanns en klockstapel.


Stenkvista kyrka
Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Runsten från 1000-talet.
HELGE OCH FRÖGER OCH TORGÖT RESTE RUNTÄCKTA VÅRDAR EFTER TJUDMUND, SIN FADER
Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Ytterst få runstenar är försedda med Torshammare
Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan