Stenkumla kyrka

Ursprungligen en romansk stenkyrka från 1100-talet där tornet tillkom i början av 1200-talet. Nuvarande långhus ersatte det äldre vid 1300-talets början. Koret hade tillkommit vid 1200-talets mitt.


Stenkumla kyrka
Vykort i min samling


Tillbaka till kyrkor på Gotland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan