St Nicolaus kyrka

St Nicolai (St Nicolaus) kyrka byggdes troligtvis som församlingskyrka för den tyska befolkningen i norra Visby, men en brand avbröt byggandet. Kyrkan övertogs ca 1228 av dominikanerbröderna, som byggde om till konventskyrka. Kyrkan brändes när Lübeckarna anföll Visby 1525 och kom aldrig att återuppbyggas efter detta.


St Nicolaus kyrkoruin i Visby - augusti 1935
Foto: Sigurd Ericsson

Ruinen av St Nicolaus kyrka i Visby
Vykort i min samling

Vykort i min samling

Vykort i min samling (postgånget 1946)

Musikskådespel i kyrkoruinen
Vykort i min samling


Tillbaka till kyrkor på Gotland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan