S:t Nicolai kyrka, Nyköping

Byggdes på 1200-talet. S:t Nicolaus var sjöfararnas och handelsmännens skyddshelgon. Kyrkan har förstörts av bränder ett flertal gånger, men byggts upp igen.Bland annat stadsbranden 1665 och vid rysshärjningarna 1719. På 1300-talet saknade kyrkan torn, men från 1400-talet har det funnits försvarstorn. Tornhuven har haft olika utseenden, den nuvarande är från 1797.


Kyrkan sedd från torget.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Huvudportalen uppfördes 1644, bekostad av Holger von Scheding och hans hustru Kristina Nilsdotter Natt och Dag.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Gammal orgelfasad från 1700-talet som tidigare var placerad på en läktare i kyrkan. Är numera bara en dekoration.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Altarskåp från 1500-talet, troligen Sydtyskland.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Predikstolen från 1748 i barockstil, skuren av Niklas Österbom, Norrköping.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Altartavlan föreställer Sista måltiden, målad av Georg Engelhard Schröder, skänkt av Drottning Ulrika Eleonora 1739.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Koromgångens fönster är målade av Yngve Lundström 1925
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Sarkofag i kolmårdsmarmor innehållande stoftet efter riksrådet Fredrik Ulrik Sparre († 1777) och hans hustru Juliana Brita Sjöblad († 1775) som ägde Arnö fidekomiss.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

S:ta Anna
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Dopkapellet med dopfunten från 1200-talets mitt, tillverkad på Gotland för Stigtomta eller Nykyrka kyrka. Fönstret är utfört av Einar Forseth. Dopkapellet iordningställdes i kyrkans västra del 1923-25.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Klockstapeln byggdes 1692 och är troligen Nyköpings äldsta bevarade träbyggnad. Den innehåller tre klockor.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015

Kyrkans torn sticker upp ur grönskan, sett från berget nordväst om kyrkan, där klockstapeln står. Sedan 1665 års stadsbrand saknar kyrktornet klockor.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan