Stora Kils kyrka

En första medeltida kyrka, troligen av trä, ersattes av en stenkyrka omkring 1673. Socknens andra kyrka byggdes 1844-1845, togs i bruk 1850 och invigdes 1855. Kyrkan brann ner 1929. Under åren 1930-1932 återuppbyggdes den.


Stora Kils kyrka - tidigt 1900-tal
Vykort i min samling

Stora Kils kyrka - 4 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Stora Kils kyrka sedd från Fryksta
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan