Spelviks kyrka

Kyrkan uppfördes under 1400-talets första årtionden. Dopfunten och vissa dörrbeslag dateras till 1100-talet, så kanske fanns här en tidigare träkyrka. Kyrkan har aldrig moderniserats. 1846 stängdes kyrkan och återinvigdes först 1933, detta tack vare friherre August Trolle Löwen på Trollesund. Kyrkan har ingen orgel och saknar uppvärmning.


Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Nuvarande klockstapel restes 1933.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Altaruppsatsen från 1667
Altaret i tegel från 1736
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Dopfunt från 1100-talet
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Mariaskulptur skänkt och tillverkad 1994 av Gunilla Ståhle i Ludgo
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Predikstolen, som är en av Södermanlands äldsta, tillverkades i början av 1600-talet
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

När kyrkan stängdes 1846 flyttades bänkinredningen till Ludgo kyrka, men återbördades 1933 vid återinvigningen
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Detta är troligtvis en äldre altartavla, inköpt 1647. Motivet som inte syns så bra numera, uppgavs 1830 föreställa "Frälsaren på korset omgifven av 3:ne kvinnofigurer"
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Inga fönster på norra väggen
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Triumfkrucifix från 1400-talet
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan