Sorunda kyrka

Delar av kyrkan är från 1100-talet. Har senare om- och tillbyggts. Långhuset klart under 1400-talet, gravkoren på 1500-talet. Stigluckorna i kyrkogårdsmuren är från 1600-talet.


Sorunda kyrka
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Klockstapeln står en bit bort
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Orgelns fasad är från 1960-talet. Några pipor är kvar fån en äldre orgel.
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Det Flemmingska gravkoret.
Epitafiet över riksrådet Erik Flemming, i svart och vit marmor, är utförd av den flamländske skulptören Nicolaes Millich, troligen på 1670-talet.
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Predikstolen skäntes till kyrka 1667 av friherrinnan Helena Flemming på Fållnäs. Den antas var tillverkad av Claes Hebel, son och lärjunge till Markus Hebel från Holstein.
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Det Bååtska gravkoret.
Målningarna är från Vasatiden, vilket är ovanligt i svenska kyrkor. Texterna är ur 1541 års bibelöversättning.
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

I det Bååtska gravkoret hänger även detta Madonnaskåp. Skåpet är tillverkat i Lübeck, troligen på 1480-talet.
På de öppnade dörrarnas insida är bilder på de heliga jungfruarna S:ta Katarina av Alexandria, S:ta Margareta, S:ta Barbara och S:ta Dorotea.
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Bänkarna från 1898-1901 års renovering
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Även denna läktare är från 1898-1901 års renovering
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

På var sin sida av altartavlan står två bänkrader, skänkta 1898 av Hans von Horn, som då var fideikommisarie till Fållnäs. Villkoret var att för all framtid dessa skulle få disponeras av Fållnäs och Fituna gårdar. Dopfunten är av gotländsk kalksten från 1200-talet. Foten är dock nyhuggen.
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Altarskåpet - tillverkat i Lübeck på 1490-talet.
Mittenpartiet föreställer Pingstundret. Flankerande helgon är till vänster S:t Martin och till höger Sorunda kyrkas skyddspatron S:t Lars.
Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Foto Lars Johnson - 18/1 2015

Sorunda kyrka på Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag - 5 februari 2017
Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Detalj ur ovanstående bild
Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Foto Lars Johnson - 5/2 2017

Sorunda kyrka på fjärde söndagen i påsktiden - 7 maj 2017
Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

S Laurentius, kyrkans skyddshelgon
Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Kristus, detalj på predikstolen
Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Församlingshemmet skymtar bakom en gravhög
Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Tavla av klockstapeln och kyrkan i församlingshemmet
Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Foto Lars Johnson - 7/5 2017

Sorunda kyrka på femte söndagen i påsktiden - 14 maj 2017
Foto Lars Johnson - 14/5 2017

Foto Lars Johnson - 14/5 2017

Foto Lars Johnson - 14/5 2017

Foto Lars Johnson - 14/5 2017


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan