Södertäljes Stationshus.


Södertälje Central.

Södertälje Central. Vårt nuvarande stationshus (som till större delen är en Pressbyråkiosk)
Södertälje C

Södertälje C

Södertälje Central
Södertälje C
Vykort i min samling

Södertälje Central 1922
Södertälje C
Vykort i min samling

Järnagatan, till höger Södertälje Central 1923
Södertälje C
Vykort i min samling

Södertälje Central 1949
Södertälje C
Vykort


Södertälje Central. Det första stationshuset invigdes 1860. Detta hus ersattes 1919 av det ovan avbildade.
Södertälje C

Södertälje C
Vykort i min samling

Södertälje Central 11/10 1918 med vändskivan
Södertälje C
Foto i min samling (trol. ett refoto av okänt original)


Södertälje Södra.

Södertälje Södra, senare omdöpt till Södertälje Hamn, invigdes 1921.
Södertälje Hamn

Södertälje Hamn

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Vattentornet och trapphus för plattformstrappa
Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Plattformstak av Törebodamodell. Dessa kommer att vara kvar även efter upprustningen av Södertälje Södra.
Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Södertälje Södra på ett tidigt vykort. Ingen bebyggelse på stationens framsida ännu.
Södertälje S
Vykort i min samling


Södertälje Hamn.

Södertälje Hamn
Denna station låg i södra ändan av Uthamnen (okänt under vilken period), där en skrotfirma numera huserar.
Södertälje Hamn
Foto i min samling (refoto av okänt original)


Saltskog.

Stationens första namn var Södertelge Öfre, bytte senare namn till Saltskog. Förutom västra stambanan så anslöt även Norra Sörmlands Järnväg till stationen. Den lades ner 1921 i samband med byggandet av den nya järnvägsbron över kanalen. Stationen ersattes av Södertälje Södra.
Södertälje Saltskog
Vykort

Allt som återstår är stinsbostället, här fångat genom ett smutsigt bussfönster.
Foto: Lars Johnson - 18/10 2008


Östertälje.

Östertälje Station. Hette från början Igelsta. Lades ner 1966.
Östertälje
Vykort i min samling


Södertälje Syd.

Södertälje Syd invigdes 1995
Södertälje Syd undre betjänar pendeltågstrafiken på linjen Södertälje - Gnesta.
Foto: Lars Johnson

Södertälje Syd övre ligger på Igelstabron och betjänar fjärrtågstrafiken
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Biljetthallen, som inte betjänas av någon personal sedan fem år tillbaka, enbart biljettautomater.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Se även Kulturhistoriska Föreningens utflykt 18/10 2008


Tillbaka till stationer