Flygplanstillverkning i Södertälje


Den första flygningen i Sverige skedde på Gärdet i Stockholm den 29 juli 1909 med fransmannen Legagneux vid spakarna. Året därpå upprepade Carl Cederström den bravaden och mycket troligt är att industriledaren Philip Wersén fanns bland åskådarna. Möjligen såg han redan då de enorma möjligheterna som flyget innebar.

1913 startade han aviatikavdelningen vid Södertelge Werkstäder där han var chef. Redan året innan hade han från Frankrike fått rätten till att licenstillverka Gnômemotorer och Farmanflygplan. Flygplanen var både monoplan och biplan. Något senare tecknade även Wersén avtal med tyska Albatross om att få licenstillverka flygplan av deras fabrikat. Scania-Vabis tillverkade Mercedesmotorer på licens för dessa flygplan.

Flygbaronen Carl Cederström knöts till företaget som chef för provflygningarna och för flygskolan som startades vid Åleberg, på Tvetabergs mark. Cederström bodde under sin tid i Södertälje i Villa Elghem med familjen. 1916 lämnade han Södertelge Werkstäder för att starta eget, nämligen Nordisk Aviatik AB i Stockholm. Redan 1918 omkommer han under en leveransflygning av ett flygplan till Finland.

Philip Wersén manövrerades bort från Södertelge Werkstäder 1917 och i samband med detta så såldes aviatikavdelningen till Enoch Thulin i Landskrona och flygplanstillverkningen var över för Södertäljes del.

Södertelge Werkstäder uppgick 1917 i Svenska Maskinverken.

Förteckningen nedan är inte komplett. Noterbart är också att förutom den lönsamma flygplanstillverkningen så utfördes även reparationer på havererade flygplan, vilket var minst lika lönsamt.

Flygplan byggda vid Södertelge Werkstäder:
SW 10 - Farman HF 22 Biplan med påskjutande Gnôme 80 hk roterande stjärnmotor. Två mans besättning. Flygkompaniet hade fyra stycken. Den första skänktes av konstnären Anders Zorn. Alla plan var avskrivna vid hösten 1916.
SW 11 - Farman HF 23 Biplan med påskjutande Thulin A 9-cyl. roterande stjärnmotor på 90 hk. Två mans besättning. Planen var försedda med flottörer. Marinens flygväsende hade sammanlagt 7 stycken av dessa, samtliga havererade eller kasserades senast 1920. Zorn skänkte en Farman även till Marinen
SW 12 - Albatross B.IIa Tvåsitsigt skolflygplan med militär betäckning Sk 1 och Ö1. Motor: Mercedes 110 hk. Fyra exemplar tillverkade vid SW (se även SW 20)
SW 15 - (Lotterijagaren) Ensitsigt, dubbeldäckat jaktplan av egen konstruktion. Tillverkades i tre exemplar. Vid provflygningen omkom piloten vid landning. Planet konstruerades om och reparerades. Namnet Lotterijagaren syftar på att det var högsta vinsten i ett lotteri som Svenska Aeronautiska Sällskapet anordnade. Planet skulle skänkas till Flygkompaniet. Motorn var en Scania-Vabiskopierad Mercedes DI radmotor på 110 hk. Flygplanen avfördes 1921.
SW 16 - Tvåsitsigt, dubbeldäckat spaningsplan av egen konstruktion. Tillverkades i ett exemplar. Under flygutprovningen fattade planet eld i luften och både piloten och flygspanaren omkom. Motorn var en Benz III på 160 hk.
SW 20 - Albatross B.IIa Tvåsitsigt skolflygplan med militär betäckning Sk 1 och Ö1. Motor: Scania-Vabistillverkad 100 hk (den första, avsedd för Albatrossplanen som även tillverkades av andra). Ett exemplar tillverkade vid SW (se även SW 12)


Film på SVT Play från bl a Södertälje Flygskola 1915


SW12 - Albatross tillverkad vid Södertelge Werkstäder

Fakta: "Södertälje - en tidig flygstad" av Göran Gelotte i Kulturhistoriska Tidender 1-2011, samt "Svenska Vingar 1" av Bo Widefeldt och Åke Hall
Flygsidan
Startsidan