Sköldinge kyrka

Tidigaste delarna är från 1100-talet. Förlängdes och breddades under 1300-talet. Tunnvalv av trä. I slutet av 1400-talet tillkom 5 tegelvalv. I slutet av 1500- och början av 1600-talet var kyrkan ganska förfallen. Under mitten av 1600-talet breddades kyrkan med ett sidoskepp i syd. Gravkoret tillkom samtidigt och allt detta var färdigt 1656.


Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Klockstapeln är byggd år 1700.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Gravkor för storgården Hollbonäs. Färdigställdes 1656.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Triumfkrucifix från senare halvan av 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Predikstolen tillkom troligtvis vid 1656 års ombyggnad.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Träskulptur från 1500-talet
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Altarskåpet, tillverkat i Sverige omkring år 1500
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Föntret bakom altarskåpet fick färgat glas 1973.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Madonnaskulptur från 1200-talet.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Även denna skuptur är från 1200-talet
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Gravkoret har ett galler från 1600-talet, ursprungligen från Sorunda kyrka, insatt här 1748.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Gravtumba för Nils Rynning (d 1631) på Holbonäs, byggd på uppdrag av änkan, Sigrid Kurtzel.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Epitafium över prosten Gustaf Hallman (d 1719)
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Södra skeppet från 1656 är sparsamt dekorerat
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Norra skeppet är desto rikligare utsmyckat.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Runstenen är känd sedan 1600-talet.
HÄR RESER GU(D)LEV OCH--GUD BÄRGE HANS SJÄL--
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

På baksidan finns en djurbild.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Även denna sten är känd sedan 1600-talet, då i Valla by. Flyttades hit 1935.
INGJALD OCH - ULV RESTE DENNA STEN EFTER KANE, SON TILL GUNNE
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan