Skogskyrkogården

Skogskyrkogården skapades i början av 1900-talet av arkitekterna Erik Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Återfinns sedan 1994 på UNESCOs världsarvslista. På Skogskyrkogården finns drygt 100 000 gravar.


Skogskapellet var det första av Skogskyrkogårdens fem kapell som färdigställdes. Kapellet ritades av Gunnar Asplund och uppfördes 1919-20.
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Skulpturen "Dödens ängel" av Carl Milles
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Som en vanlig jordkällare ligger likboden straxt bredvid
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015


Trons, Hoppets och Heliga korsets kapell. De tre kapellen byggdes 1939-40. Arkitekt var Gunnar Asplund.
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Störst är Heliga korsets kapell
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Skulpturen "Uppståndelsen" av John Lundqvist
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Hoppets kapell
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Trons kapell
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Vy mot Meditationslunden
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Trappan upp mot Almhöjden (Meditationslunden) är skapad av Sigurd Lewerentz
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Vy från Meditationslunden
Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 18 augusti 2015


Sju brunnars stig leder till Uppståndelsekapellet
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Uppståndelsekapellet ritades av Sigurd Lewerentz och invigdes 1925
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Ivar Johnssons skulptur "Uppståndelsen" har givit namn åt kapellet
Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 9 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan