Skärgårdskapellet, Kristinehamn

Kapellet som är ett gammalt Metodistkapell flyttades hit 2005. Byggt 1895 vid Värmlands Säby. Återinvigdes 2010.


Skärgårdskapellet, Kristinehamn - 4 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Bengt Olson har målat altartavlan
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Närmaste granne är Kristinehamns berömda Picassoskulptur.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan