Mariakyrkan, Sigtuna

Kyrkans äldsta delar, koret, är från 1230-talet och var då del av dominikanerordens klosterbyggnad. Vid mitten av 1250-talet var långhuset klart. Denna byggnad var den första i Sverige där man använde sig av konsten att forma och bränna tegel. I slutet av 1200-talet bekostade kung Magnus Ladulås valvslagning av kyrkan , samt koppartak. I stora drag har kyrkan samma utseende än idag.
Källa: Svenska kyrkan


Mariakyrkan i Sigtuna
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Orgel från Grönlunds i Gammelstad år 2000. Orgelfasaden är från 1700-talet.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Dopfunt från tidig medeltid
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

S:t Rochus, S:t Olof och Mikael. Träskulpturer från medeltiden.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Getsemane (1940)
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Altarskåp tillverkat på 1400-talet i Sverige, kanske Sigtuna.
I vänstra dörren Erik den helige, Barbara med tornet och aposteln Petrus.
I mitten Maria från Magdala, en korsfästelsescen med Maria till vänster och Johannes till höger samt Olov den helige.
I högra dörren aposteln Paulus, Katarina av Alexandria och aposteln Jakob.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Glasfönster med Mariabilder av konstnären Sven Bertil Svensson (1983)
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Triumfkrucifix från slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet. Svensktillverkat.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Predikstolen är från 1647 med Jesus som världens frälsare omgiven av de fyra evangelisterna samt aposteln Paulus.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Denna dopfunt är äldre än Mariakyrkan och har torligtvis stått i någon av de närliggande ruinkyrkorna. Ormen som slingrar runt dopfuntets fot symboliserar det onda som dopet räddar oss från.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Ett svenktillverkat altarskåp där de äldsta figurerna är från 1300-talet. Skåpet kompletterades och fick nuvarande utformning i mitten av 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Klosterordens grundare den helige Dominikus, från 1420-talet.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Skulpturen av den lidande Kristus är troligen från 1420-talet
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Väggmålningen är från 1300-talet och är ett gravminne över två ärkebiskopar
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Kören övar innan mässan
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Svartbrödraklostret bredde ut sig åt detta hållet. Revs i samband med reformationen då Gustav Vasa behövde tegel till sina slottsbyggen.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

På en kulle några hundra meter väster om kyrkan återfinns klockstapeln. Redan 1608 byggdes här en klockstapel för två klockor. Den byggdes 1722 om för att kunna hysa tre klockor.
Foto Lars Johnson - 10 maj 2015

Foto Lars Johnson - 10 maj 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan