Schaarhörn


Byggd 1908 vid Schiffswerft und Maschinenfabrik, Hamburg-Steinwärder (496)
41,66 x 6,80 x 3,00 m. - 140 Brt (1910 Lloyds Register), 231,9/83,6 brt/nrt (mätbrev 1938), 225/67 brt/nrt (mätbrev 1995)
Maskin: 2 x koleldade trippel-expansions-ångmaskiner om vardera 412 hk. vid 150 varv/min. Byggd 1908 vid Janssen & Schmilinsky (som varvet hette tidigare).
Besättning 1908: 8 man. Nutid ca. 20 man.

Fakta: www.schaarhoern.de


SCHAARHÖRN
Illustration: Sune Envall


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan