Scania 94



Scania 94G - 260 och 124G - 420 hos Haldens Brannvesen
Foto: Knut Ragnar Holme - Halden, 2007

Scania 94G - 260 hos Haldens Brannvesen
Foto: Knut Ragnar Holme - Halden, 2009


Scania P94D - 230
Årsmodell 2003
Foto: Lars Johnson - 28/7 2009


Scania P94 DB4X2LB310
Årsmodell 2000
Storstockholms Brandförsvar
Foto: Lars Johnson - 30/7 2009


Scania P94DB4X2NA230
Årsmodell 2000
Foto: Lars Johnson - 3/8 2009

Foto: Lars Johnson - 3/8 2009


Scania P94DB4X2NB230
Årsmodell 2004
Foto: Lars Johnson - 4/8 2009


Scania P94GB4X2 230
Årsmodell 1999
Foto: Lars Johnson - 5/8 2009


Scania P94DB4X2 260
Årsmodell 2002
Foto: Lars Johnson - 5/8 2009


Scania P94GB4X2NZ230
Årsmodell 2003
Foto: Lars Johnson - 6/8 2009


Scania 94 - 230
Foto: Lars Johnson - 7/8 2009


Scania 94 - 230
Foto: Lars Johnson - 7/8 2009


Scania P94GB6X2NZ300
Årsmodell: 2003
Foto: Lars Johnson - 16/8 2009


Scania P94DB4X2LB230
Årsmodell: 2004
Foto: Lars Johnson - 17/8 2009


Scania P94DB 4X2 LB230
Årsmodell: 2004
Hellstens Renhållning AB
Foto: Lars Johnson - 27/8 2009


Scania P94GB4X2NZ300
Årsmodell: 2002
Foto: Lars Johnson - 31/8 2009

Foto: Lars Johnson - 31/8 2009

Foto: Lars Johnson - 31/8 2009


Scania P94DB4X2LB220
Årsmodell: 2000
Foto: Lars Johnson - 31/8 2009


Scania P94DB4X2LB230
Årsmodell: 2002
Foto: Lars Johnson - 31/8 2009


Scania P94DB4X2LB220
Årsmodell: 1999
Foto: Lars Johnson - 1/9 2009


Scania P94DB4X2LB260
Årsmodell: 2004
Arla Foods
Foto: Lars Johnson - 2/9 2009


Scania P94DB4X2NA 230
Årsmodell: 2003
Hellstens Renhållning AB
Foto: Lars Johnson - 2/9 2009


Scania P94DB4X2NZ230
Årsmodell: 2001
Ljungmarks Returpapper
Foto: Lars Johnson - 12/9 2009

Foto: Lars Johnson - 12/9 2009


Scania P94DB 4X2 Avkortad
Årsmodell: 1997
Ljungmarks Returpapper
Foto: Lars Johnson - 12/9 2009

Foto: Lars Johnson - 12/9 2009


Scania P94DB 4X2LA230
Tillverkad: 2001
Ljungmarks Returpapper
Foto: Lars Johnson - 12/9 2009

Foto: Lars Johnson - 12/9 2009


Scania 94 - 300
Foto: Knut Ragnar Holme - Fredrikstad 2010


Scania P94DB4X2NA260 årsmodell 2002
Foto: Lars Johnson - 7/4 2012


Scania 94D 260 i Kolding - 2012
Foto: Knut Ragnar Holme


Tillbaka till Scania-Vabis
Tillbaka till startsidan