Sättersta kyrka

Kyrkan är från 1100- eller början av 1200-talet, koret tillkom på 1400- eller 1500-talet. Sakristian, troligen medeltida, förstorades eller nybyggdes 1731.
Fakta ur kyrkobeskrivning från Tystbergabygdens församling


Sättersta kyrka
Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Sättersta kyrka på Apostladagen - 1 juli 2018
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Altartavlan är ett svenskt arbete. Enligt uppgift tillverkat 1501 av Anderas Boetius.
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Altarringen från 1935 bär inskriptionen Kommen till mig I alla som arbeten och ären betungade.
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Petrus Svensson Dalenius var kyrkoherde i Sättersta 1673-1704. Här är han avbildad med sin maka Helena Laurensdotter Mörk samt deras sex barn. Två söner och fyra döttrar. Döttrarna var döda när målningen gjordes, vilket framgår av att de håller palmkvistar i händerna.
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Predikstolen från 1731 (invigdes 1733) användes till 1888 års renovering av kyrkan. Stolen återfick sin plats i kyrkan 1935.
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Bildhuggaren hette Jonas Lind
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Läktaren har funnits åtminstonde sedan 1776. Nuvarande utseende fick den 1935. Kyrkan fick orgel så sent som 1886.
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Bänkinredningen tillkom vid 1935 års renovering.
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Dopfunten i porfyr är från 1935.
Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018

Foto Lars Johnson - 1 juli 2018


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan