Sandinge Bogsering & Sjötransport, Lysekil.


Gruppbild vid Ringön 13/10 2006
Sandinges flotta vid Ringön okt 2006
Foto: Bengt Sandinge

Fågel- (och kran-) perspektiv 29/5 2008
Sandinge
Foto: Bengt Sandinge

Sandinges hamnanläggning på Sörvik, Uddevalla - juli 2009
Lill-Pär, Husum, och Bangsund
Sandinge
Foto: Bengt Sandinge


Sandinge Bogsering & Sjötransport bildades 1970 av Lennart Sandinge. 1984 startades Sandinge Shipping. 1992 startade sonen Bengt Star Bogser, vars båtar i huvudsak har grönt skrov. 2002 startade Bengt Pråmkompaniet AB och merparten av Star Bogsers flytetyg fördes över till det företaget. Pråmkompaniets båtar har orange skrov och grå styrhytt. Sandinge Bogsering & Sjötransports båtar har blått skrov med röda styrhytter.


För att se mer om bogserbåtarna - tryck på bilderna


Tryck här
Husum


Tryck här
Goliat


Tryck här
Hector


Tryck här
Åke


Tryck här
Seppo


Tryck här
Petter


Tryck här
Haka


Tryck här
Hugin


Tryck här
Lill-Pär


Tryck här
KajTryck här
Bangsund


Tryck här
Rygene


Tryck här
Luto


Tryck här
Foxen


Tryck här
Hocken


Tryck här
Sorva


Tryck här
HjalmarPråmar
Krantransport i Uddevalla - juni 2009
Tryck här
Ramses

Tryck här
Bison


Tryck här
Selina


Tryck här
Werner


Tryck här
Kanalia


Tryck här
Farao


Tryck här
Makker


Tryck här
Melina


Tryck här
Rolina


Tryck här
High Lift


Tryck här
Lukas


Tryck här
Doffen


Pråmar på Göta kanal - 7 maj 2013Tryck här
Skolskeppet Gunnfjaun


Bilder från Bengt på annat än bogserbåtar
Bilder från Bengt på förhalning av fyren Pater Noster den 27/6 2007
Augusti 2007


Diverse bogserbåtar som ägts av Sandinge

Tryck här
Fyr

Tryck här
Max


Länk till rederiets egen hemsida


Gruppbild vid Ringön 20/6 2007
Haka, Seppo, Luto, Hector och Goliat
Sandinges flotta vid Ringön juni 2007
Foto: Bengt Sandinge

Delar av flottan i Lysekil 24 januari 2012
LILL-PÄR, LUTO och FOXEN
Sandinges flotta
Foto: Stig Samuelsson

Sandinges flotta
Foto: Stig Samuelsson


Till bogserbåtssidan
Till startsidan