Uppenbarelsekyrkan - Saltsjöbaden

Kyrkan byggdes under åren 1910-13 vid Neglingevikens västra strand. Arkitekt var Ferdinand Boberg med utsmyckningar av Olle Hjortzberg och Carl Milles. Rådgivare i religiösa frågor var sedemera ärkebiskopen Nathan Söderblom. Invigning skedde den 18 maj 1913. Kyrkan var en donation av Knut Agathon och Alice Wallenberg, vilka båda ligger begravda i kyrkan.


Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Kyrkportarna i koppar har reliefer utförda av Carl Milles
Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Dopfunten i mörk granit är utformad av Carl Milles och järnlocket av Ferdinand Boberg.
Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Altaret i vit Carraramarmor är skapad av Ferdinand Boberg
Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

I bisättningsrummet finns en liten utställning med foton och ritningar från kyrkans första år.
Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/2 2015

Kören övar inför musikgudstjänsten
Foto Lars Johnson - 15/2 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan