Sally Albatross

Byggd 1980 vid Wärtsilä i Åbo som VIKING SAGA. Byggdes om på samma varv 1986 till kryssningsfartyg. Omdöpt till SALLY ALBATROSS. Ligger på Finnboda Varv i Nacka för översyn när fartyget drabbas av en brand (9/1 1990) som tar tre dygn att släcka. Det mesta skrotas, men bl a maskineriet kom att återanvändas i den SALLY ALBATROSS som byggdes 1992.


SALLY ALBATROSS
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson


Tillbaka till Uppdrag
Tillbaka till startsidan