Album hos Södertälje Kanalverk

En titt i Södertälje Kanalverks fotoalbum från åren 1924 - 1956
korten är skannade av lotsarna Olle Holmberg och Gerry Wirf


Södertälje kanals invigning den 17:e november 1924
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren VISBY passerar Mälarbron medförande H.M.Konungen och övriga till invigningen inbjudna - 17/11 1924
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


SÖDERTÄLJE KANAL - bärgning av mudderverket - mars 1926
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren PALLAS utgår ur slussen - 4/7 1926
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Polska bogseraren ZYRAN med pråmarna BROTECK och BROUCK på resa Zerew, Polen till Västerås med 1 265 000 kg stenkol. 30/5 1927.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren ODDERVOLD om 768,48 reg.ton på resa Danzig-Västerås med 1557.500 kg stenkol. 15/6 1927.
Fartygets dimensioner äro: längd 68,57m, bredd 10,35m. Vid tillfället för passerandet låg fartyget djupt: för 4,75 m., akter 5,25 m.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren CARRIE av Landskrona om 872,13 reg.ton på resa Danzig-Västerås med 1.707.500 kg stenkol. 16/6 1927.
Fartygets dimensioner äro: längd 74,18 m, bredd 9,99 m. Vid tillfället för passerandet låg fartyget djupt: för 5,50 m, akter 5,50m.
Ångaren bedvid CARRIE är NYA SÖDERTÄLJE som mäter 32 reg.ton och vars längd äro 31,84 m och bredd 5,26 m.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren CARRIE utgår ur slussen - 16/7 1927.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Mälarbron 16/6 1927
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Norska ångaren STRAND om 1437 reg.ton på resa Randers, Danmark till Adelsö, Mälaren för lastning. 15/11 1927.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Norska ångaren STRAND passerar Mälarbron. 15/11 1927.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren SIGNFRED om 407,67 reg.ton på resa Oskarshamn-Västerås. Fartyget innehade ingen last vid tillfället. 19/12 1927.
Fartygets dimensioner äro: längd 54,18 m, bredd 8,92 m. Fotot är taget då ångaren är på väg till slussen.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångarna HAGA och REWA 2/10 1928.
HAGA om 934,89 reg.ton på resa Sunderland - Västerås med 1.831.137 kg stenkol. Fartygets dimensioner äro: längd 74,02 m, bredd 11,06 m. Vid tillfället låg fartyget djupt: för 4,75 m, akter 4,82 m.

REWA om 859,15 reg.ton på resa Danzig - Västerås med 1.620.000 kg stenkol. Fartygets dimensioner äro: längd 72,46 m, bredd 9,20 m. Vid tillfället låg fartyget djupt: för 5,74 m, akter 5,51 m.

Fotot är taget då de båda fartygen lågo förtöjda vid ledverket söder om slussen för tullvisitation.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Bogserbåten FREJ med flytdockan WULCAN på ingående i slussen söderifrån. Bogserbåten FREJ som icke synes på bilden, assisteras av bogserbåten FOLKE, vilken akterifrån vid ingåendet i slussen är behjälplig vid flytdockans manövrering. 3/10 1928.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Bogserbåten FREJ med flytdockan WULCAN på resa Stettin - Stockholm, 3/10 1928.
Flytdockan är delad i 5 sektioner och mäter 1192 reg.ton
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Tyska ångaren ALTENFELDE om 1742,76 reg.ton på resa Gdynia, Polen - Västerås med 3.107.000 kg stenkol som last. 22/11 1928.
Fartyget är det största fartyg som hitintills passerat kanalen. Vid tillfället låg fartyget djupt: för 5,41 m, akter 5,47 m.
Fotot är taget då ångaren för tullvisitation ligger förtöjd vid ledverket söder om slussen.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Tyska ångaren ALTENFELDE på resa Västerås - Danzig i ballast. Fartyget ligger i slussen, 28/11 1928.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren PALLAS i slussen, 23/6 1926 (?)
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Briggen GERDA (Sveriges enda brigg) om 200 reg.ton, längd 33,28 m, bredd 8,15 m.
Fartyget är på resa från Hobro, Danmark till Sandvik, Stockholm med last av ben, och ligger förtöjd vid ledverket söder om slussen för tullvisitation. 22/11 1929.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Fotot taget strax söder om Mälarbron å östra sidan av bogserbåten SÖDERTÄLJE KANAL bogserande briggen GERDA. Man kan även å kortet längst till höger se det å kanalholmen kvarstående landfästet av gamla landsvägsbron. 22/11 1929.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ett foto av slussen med fartygen m.pråmen OAXEN 6, bogserbåten NECKEN med skonertskeppet NANNA, alla olastade samt tyska ångfartyget FANAL på resa Västerås-Stettin medförande spannmål som last.
Fartygen mäta sammanlagt 579 reg.ton. Tre av fartygen ligga efter varandra och hava en sammanlagd längd omkring 110 m. 29/11 1929.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Bogserbåtarna TEKLA och YNGVE bogserande ett i Nyköping byggt badhus av betong. Badhuset är under transport från Nyköping till Stockholm. 1/5 1930.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


M.S. AUGUSTUS av Vadstena om 28 reg.ton, som sjönk genom missöde i Södertälje sluss den 9:e augusti 1932.
Fartyget var på resa Stockholm-Vadstena med last av 60 000 kg gödningsämnen. Efter det fartyget inlöpt i slussen ilandsändes en wire, en förut och en akterut, vilken senare var försedd med en "cause", fastsatt till en grästross. Då wiren fastsattes på på pollarna akterut på låringen för att stoppa upp fartyget, råkade "causen" beknipa sig på pollarna med påföljd att en synnerligen hård påfrestning uppstod, så att fartygets pollare, reling, bordläggning och två stöttor på ca 2 meter i fyrkant revs ur fartyget, så att vattnet började strömma in i fartyget, och detsammat började sjunka. Fartyget sjönk inom några minuter. Efter försök att länspumpa det sjunkande fartyget vilket senare visade sig omöjligt, bärgades fartyget den 23:e augusti genom lyftning med hjälp av bärgningspråmar. Foto 11/8 1932
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Försök att länspumpa den i slussen sjunkna motorseglaren AUGUSTUS av Vadstena. 20/8 1932.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Flygdepåfartyget DRISTIGHETEN mätande 3.600 deplacement-ton, 87 m längd och en bredd av omkring 15 m. Fartyget är på resa Hårsfjärden - Västerås. 7/10 1932.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Torpedjagaren KLAS HORN om 1.100 deplacement-ton. Jagaren, som har en längd av 94 m, och bredd av 9 m, är det längsta fartyget som hitills passerat kanalen. Fartyget är på resa Hårsfjärden - Mälaren. 14/10 1932.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Tyska ångaren LINA KUNSTMAN. Fartyget på resa Lübeck - Västerås är det största som passerat kanalen och mäter 2.280 nettoreg.ton, har en längd av 101 m. och en bredd av 13,70 m. Vid återresan från Västerås låg faryget 5,79 m djupt och medförde 4.100 ton malm till Lübeck. 8/11 1934.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Svenska ångaren NEVA om 1.023 nettoreg.ton, med en längd av 75,4 m samt det tyska ångfartyget LINA KUNSTMAN om 2.280 nettoreg.ton, förtöjda vid ledverket söder om slussen i väntan på tullvisitation. 22/8 1935.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Tyska ångaren LINA KUNSTMAN förtöjd vid ledverket söder om slussen; samtidigt passerar på utgående svenska ångaren UTKLIPPAN om 1.031 nettoreg.ton med en längd av 70,29 m och en bredd av 10,98 m. 22/8 1935.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Tyska ångaren LINA KUNSTMAN på utgående ur slussen. Kortet är taget från manöverhusets tak. 22/8 1935.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren VÄRNA av Hälsingborg förtöjd vid ledverket söder om slussen i avvaktan på tullvisitation. Söder om VÄRNA i sjön Maren har ångaren INGARÖ ankrat i väntan på VÄRNAS visitation. De båda fartygen VÄRNA och INGARÖ mäta i dräktighet resp. 1.028 och 1.384 reg.ton. VÄRNA har en längd av 75,33 m och INGARÖ 84,77 m. 17/9 1936.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Av ovannämnda fartyg har INGARÖ för tullvisitation intagit platsen söder om slussen och VÄRNA är på utgående ur norra kanalen, som synes å kortets bakgrund. 17/9 1939.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångaren MARS av Stockholm i barlast på utgående har förtöjt vid ledverken söder om slussen i avvaktan på broöppning vid järnvägsbron. Motorfärjan GOTLAND, nybyggd för året, skall inlöpa i slussen men på grund av möte med MARS och vindfång kom GOTLAND ur kursen och kaptenen har ankrat upp för att kunna svänga fartyget rätt. Det båda fartygen mäta resp. 1.354 och 1.336 nettoreg.ton. - 14/10 1936.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ångfartygs AB Gotlands nya motorfärja GOTLAND förtöjd i slussen. 14/10 1936.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Motorfartyget INDUSTRIA av Göteborg om 1.096 nettoreg.ton. 23/10 1945
Fartyget är på resa till Köping från Amerika med 960 ton stenkol. Från Amerika hade fartyget medfört cirka 3.000 ton varav 2.100 ton lossats i Göteborg och Slite. INDUSTRIA är det första större fartyget som passerar kanalen efter kriget.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ekensbergs flytdocka, ena delen, passerar slussbron, bogserad av bogserbåtarna HUGIN och MUNIN. 7/11 1946.
Flytdockan är byggd i England och har uteslutande använts för Amiralitetets räkning och har en 1.800 tons lyftkraft. Den har en största längd över plattformen av 83,54 m, bredd över vallarna 27,5 m, med avvisare 29,60 m, och total höjd 9,14 m. Dockdjupet utgör cirka 5,18 m och dockan är kapabel att lyfta upp till 3.400 d.w. Den 21:a augusti anträdde storsjöbogseraren ZWARTE ZEE långbogseringen med dockan från flotthamnen Sheerness i England till Sverige och anlände till Södertälje uthamn den 30:e augusti. Enär dockan var för bred för att kunna passera slussen förtöjdes den t.v. vid uthamnen i avvaktan på de åtgärder som måste vidtagas för att få den genom slussen. Passerande av kanal, sluss och broar förlöpte utan några större missöden.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Flytdockan passerar ut ur slussen till Mälaren. 7/11 1946
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Svenska motorfartyget ALLY THORDÉN om 557 nettoreg.ton på resa från Stettin till Västerås med 950 ton stenkol. Fartyget ligger i slussen och har under resan på grund av storm och kyla blivit fullständigt nedisad. 5/3 1949.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Den 16:e november 1955 passerades Södertälje kanal av det största fartyg, som gått genom kanalen och samtidigt det största fartyg som byggts vid ett Stockholmsvarv. Det var rederi AB Jamaicas motorfartyg SAN BLAS på 5600 dödviktston, på provtursresan från Ekensbergs varv, Stockholm till Östersjön. Fartyget har en dräktighet av 3.271 nettoreg.ton, med en längd av 125,96 m, och en bredd av 16,49 m. Särskillt tillstånd hade beviljats för slussningen.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Samtida bildtexter


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till "Fotoalbum"
Tillbaka till startsidan