Svenska Amerika Linien (ursprungligen Rederi Ab Sverige - Nordamerika)


SAL


Rederiet bildades 1915 med skeppsredaren Dan Broström som VD. Idén till amerikalinjen var skeppsredare Wilhelm R Lundgrens,men han avled 1914. Premiärturen företogs av S/S STOCKHOLM under brinnande världskrig. Den 11 december 1915 gick premiärturen till New York. Det hela föll väl ut och 1919 köptes den engelska turbinångaren VIRGINIAN, vilken döptes till DROTTNINGHOLM. 1925 lät man så bygga världens första passagerarmotorfartyg för atlanttrafik. Det var GRIPSHOLM som tre år senare följdes av det snabbare och något större nybygget KUNGSHOLM. I och med detta så såldes S/S STOCKHOLM. Under 1920-talet i Europa så tog emigrationen till USA fart igen. Förutom dessa emigrant- och atlantresor så företogs även kryssningsresor, senare även bl a jordenruntkryssningar. Dessa turistkryssningar var så poppulära att man beslöt sig för att beställa en ny STOCKHOLM avsedd för kryssningstrafik. 1938 sjösattes hon i Italien, men levererades aldrig då hon förstödes av en brand. 1940 sjösattes en ny STOCKHOLM i Italien men då det var under pågående världskrig så var inte SAL intresserade av något nytt fartyg. Man skyllde bl a på att fartyget inte var stabilt nog. Hur som så bombades fartyget ett par år senare och sjönk. Under andra världskriget låg verksamheten nere, för att återupptas efter 1945. Dessutom hade amerikanska staten övertagit KUNGSHOLM och använt som trupptransportfartyg med namnet JOHN ERICSON. Efter kriget beställdes ett nytt motorfartyg med yachtliknande former, det blev STOCKHOLM, byggd på Götaverken. Konkurensen med flyget gjorde att verksamheten övergick mer till kryssningsverksamhet, för att 1975 upphöra helt i och med att Gripsholm (2) och Kungsholm (4) såldes och verksamheten upphörde.

På Östersjön hade rederiet tre fartyg (S/S Borgholm, S/S Katelholm och S/S Marieholm) som samlade upp passagerare från Finland samt de baltiska staterna för transport till atlantfartygen som väntade i Göteborg.

SAL

SAL SAL


Tryck på bilderna.


Tryck här
Stockholm (1)
1915 - 1928


Tryck här
Drottningholm
1920 - 1948


Tryck här
Kungsholm (1)
1923 - 1924


Tryck här
Gripsholm (1)
1925 - 1954


Tryck här
Kungsholm (2)
1928 - 1942, 1947 - 1948


Tryck här
Stockholm (2)
1948 - 1959


Tryck här
Kungsholm (3)
1953 - 1965


Tryck här
Gripsholm (2)
1957 - 1975


Tryck här
Kungsholm (4)
1966 - 1975


Tryck här
Kastelholm
1929 - 1952


Tryck här
Marieholm
1934 - 1940


Tillbaka till Färjor m m
Tillbaka till startrsidan